Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med Almega

Seko har idag tecknat ett centralt avtal med Almega kring korttidspermitteringar för avtalsområdena, Tele, Kommunikation och Spårtrafik.

Publicerad:

Detta med anledning av den dramatiska utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Sekos avtalssekreterare, Mats Ekeklint säger såhär om avtalet.
- Det är självfallet inget roligt att skriva under den här typen av avtal. Men vi befinner oss i en extraordinär situation som redan fått enorma konsekvenser. Vår ambition är att undvika så många varsel som möjligt och därför har vi nu gjort denna överenskommelse med vår motpart, säger Mats Ekeklint.

Avtalet innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden för den anställde samtidigt som den enskilde ändå får cirka 90 procent av sin lön. För att det centrala avtalet ska gälla krävs även lokala överenskommelser.

Korttidspermittering avtal Spårtrafik

Information om hur den lönemässiga effekten slår går att läsa här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Mer information om korttidspermittering finns på Tillväxtverkets hemsida

Uppdaterad: