Fotograf: Bengt Hultqvist/Mostphotos

Avtal klart: ”Nu är det slut på lönedumpning inom spårtrafiken”

Seko tecknade idag ett nytt kollektivavtal för medlemmarna inom spårtrafiken. Avtalet omfattar drygt 10 000 medlemmar och är i flera avseenden banbrytande och historiskt. Ett stort steg mot ordning och reda i branschen har tagits.

Publicerad:

- Nu är det äntligen slut på lönedumpning inom spårtrafiken. I en bransch som bygger på upphandlingar har en del arbetsgivare satt i system att försämra villkoren för våra medlemmar. Nu har vi tecknat ett avtal där våra medlemmars trygghet säkras även när en ny arbetsgivare kommer in. Det är historiskt och det hade inte varit möjligt utan det tryck som skapats av hela förbundet, säger Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

En stor fråga under förhandlingarna har varit situationen för medlemmarna på Pågatågen i Skåne som drivs av Arriva Sverige. Bolaget har under en tid aktivt arbetat för att minska sina utgifter på bekostnad av Sekos medlemmar. Man har bland annat skapat nya yrkeskategorier för att möjliggöra lönesänkningar och vägrat teckna lokalt kollektivavtal då Sekos krävt reglering av löner och villkor för denna grupp. I det avtal som Seko nu tecknat regleras villkor och löner för den nya gruppen, kundvärdar, på Pågatågen i det centrala kollektivavtalet.

- För de nyanställda kundvärdarna på Pågatågen höjs nu tarifflönen med drygt 11 procent i mellanstegen och med över 24 procent på slutlönen eller över 6 000 kronor i månaden. Vi har fajtats för detta i flera år och gav medlemmarna ett löfte om att säkra villkoren och se till att lönen för kundvärdar hamnade i nivå med tågvärdarna. Detta kan inte annat än att betraktas som en stor seger, säger Thomas Gorin Weijmer.

- Vi har dessutom lyckats med detta utan att varsla om strejk. Det tillhör ovanligheterna att vi ger vår motpart Almega beröm. Men att vara med och bidra till denna typ av historiska lösningar till våra medlemmars fördel utan ett varsel visar att Almega Tågföretagen är beredda att ta ansvar för denna bransch på ett annat sätt än tidigare, fortsätter Thomas Gorin Weijmer.

En annan viktig fråga var att få bättre ordning och reda i samband med upphandlingar i syfte att stoppa underbudskonkurrens och dumpade villkor.

- Nu har vi kommit överens om en förhandlingsordning vid upphandling som ger bättre förutsättningar för oss att inrangera avtal utan att tappa villkor, alla värden ska omhändertas vid byte av arbetsgivare. Det som hände på Pågatågen i Skåne är därmed förpassat till historieböckerna, säger Thomas Gorin Weijmer.

Utöver det som beskrivits ovan innehåller avtalet ytterligare flera förbättringar, bland annat en låglönesatsning.

Avtalet i korthet:

  • Löneökningar på 2,7%, 1 dec 2020 och 2,0%, 1 maj 2022. Avsättning till flexpension 0,3% första året och 0,4% 1 andra året. Sammantaget värde på 5,4 %. Andra avtalsåret är uppsägningsbart.
  • Låglönesatsning för medlemmar med en månadslön på 26100 kr eller lägre första året, och andra året 26805 kr eller lägre. Genomslag till 100 % på alla tariffer som finns lokalt.
  • Skrivning om att jämna ut löneskillnader när det gäller slutlönen. Parterna överens om att skillnaderna i slutlön som funnits kvar på vissa håll i branschen sedan 2014 bör försvinna.
  • Verksamhetsövergångarna på Krösatåg och Mälartåg hanteras i särskild tillämpning av förhandlingsordningen för att säkra de lokala kollektivavtalens värde och undvika möjligheter till lönedumpning. Nya utlåningsregler för arbete inom Krösatåg kommer att bidra till att  upprätthålla villkor och löner.
  • En arbetsgrupp tillsätts för att hantera arbetsmiljöfrågorna med fokus på hot och våld, ensamarbete och sexuella trakasserier (även från tredje man). Arbetsgruppen kommer att projektledas av Prevent.

En viktig fråga som inte hanterats är den som handlar om så kallad hyvling. Med tanke på den uppgörelse i LAS-frågan som PTK och Svenskt Näringsliv tecknat var denna fråga inte möjlig att nå framgång i. Vi skulle under rådande omständigheter stå ensamma mot hela arbetsgivarsidan och som saker utvecklats den senaste veckan, inte ens få stöd bland alla LO-förbunden. 

Uppdaterad: