2020

 • Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik presenterar sig

  Senare i veckan träffar Seko motparten igen för fortsatta överläggningar och förhandlingar. "Vi har en lång väg att gå tills vi når i mål med ett nytt kollektivavtal men tillsammans kommer vi att greja det här. Det gäller för oss att hålla ihop, för...

 • Avtalsnytt: Vad är det Almega Tågföretagen vill?

  Efter att Seko har växlat yrkanden med Almega Tågföretagen har nu förhandlingsdelegationen granskat arbetsgivarnas förslag. Almega Tågföretagen kräver bland annat frysta ingångslöner och kortare sommarsemester. De vill även slippa betala ut över...

 • Status gällande arbetet med ”Loss of License”

  Arbetet med bildandet av en kollektivavtalsstiftelse för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl ("Loss of License") har fortgått under hösten och fram till idag. Även om vi i princip är överens om alla dokument o...

 • Almega Tågföretagen yrkar på frysta lägstalöner

  Löneökningar om lägst tre procent, dock lägst 783 kronor, och minskade möjligheter för arbetsgivaren att påtvinga anställda ofrivillig deltid. Det är några av de yrkanden som Seko lämnat över till Almega Tågföretagen i dag.