Fotograf: Seko

Seko har växlat yrkanden med Sobona för flygplatsavtalet

I går växlade Seko yrkanden med Sobona för flygplatsavtalet.

Publicerad:

- Inom flygplatsavtalet vill våra medlemmar förbättra reglerna kring ersättning då arbetsgivaren beordrar mertid- och övertidsarbete, säger Sune Blomkvist, ansvarig ombudsman på Seko. Vi känner en oro över att Sobona vill luckra upp delar av vårt avtal och inte ge garanterade löneökningar i procent.

Utöver detta så bör även LOs samordning in:

  • Löneökningar med minst 4,4 procent dock med ett lägsta utrymme om 1 192 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.
  • Avtalens lägstalöner höjs i tillämpliga fall med ett krontal som motsvarar 115 procent av 1 192 kronor, vilket motsvarar 1 371 kronor, oaktat angivet utrymme enligt punkt ovan. I övriga fall ska avtalens lägsta löner höjas med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt inom avtalsområdet.
  • Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt ovan.
  • Avtalsperiodens längd är 12 månader.

Läs Sekos yrkanden i sin helhet här.
Läs Sobonas yrkanden i sin helhet här.

Uppdaterad: