Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med motparterna

Seko har slutit så kallade korttidspermitteringsavtal med motparterna inom energiområdet, EFA och Sobona. Detta är inget som i dagsläget kommer att beröra många av våra medlemmar även om det finns vissa grupper som kan bli föremål för korttidpermittering.

Publicerad:
Uppdaterad: