Nytt avtal för kommunala flygplatser

Avtalet för Pacta är nu klart. Avtalsperiodens längd är 29 månader.

Publicerad:

Pacta gick ut den 31 oktober 2020 och vi har nu förhandlat klart. Avtalet innebär en avtalsperiod på 29 månader med ett värde på 5,4 procent. Det finns ingen retroaktivitet i avtalet för 1 april till 31 oktober.

Under perioden blir det två lönerevisioner: 1 november 2020 på lägst 3 procent samt 1 april 2022 på lägst 2.4 procent som kommer att samlas in till en pott. Det finns även en låglönesatsning, vilket innebär att alla med en lön under 26 100 kronor genererar 783 kronor 1 november 2020 och alla med en lön under 26 883 kronor genererar 645 kronor till potten den 1 april 2022. Avtalens lägstalöner höjs vid samma tillfällen med 3,0 procent respektive 2,4 procent.

Årets avtalsrörelse har helt handlat om att slå ihop de olika avtalen som de olika kommunala flygplatserna går på. Det har varit ett stort arbete som har pågått sedan februari i år. När andra pausade för Corona fortsatte Seko diskussionerna med Sobona för att ta fram ett gemensamt avtal för de kommunala flygplatserna. Sekos ingång i förhandlingarna har varit att vi inte ska ha in försämringar, vill arbetsgivaren slå ihop avtal ska inte våra medlemmar betala för det.

Pacta kommer att gälla fram till 31/12 2021. Den 1 januari 2022 kommer alla att gå över till de nya villkoren i det nya avtalet Branschöverenskommelse Flygplats.

Det nya avtalet som kommer att gälla från och med 1 januari 2022 innebär bland annat högre ob och att arbetsgivaren ska verka för heltidsanställningar. En ny konverteringsregel för de som går på allmän visstid och vikariat, vilket innebär att man bara kan kombinera 18 månader allmän visstid samt 18 månader vikariat.

Seko yrkade på stärkt skydd mot sexuella trakasserier. Det kommer därför att bildas en arbetsgrupp som ska arbeta fram gemensam vägledning för att ta fram riktlinjer eller material i syfte att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.

Avtalet i korthet

  • Märket 5,4 procent
  • Låglönesatsning
  • Lönerevisionsdatum 1/11 2020 samt 1/4 2022
  • Ingångslönerna i avtalet höjs med märket.
  • Arbetsgrupper
  • Nytt Flygplatsavtal 1/1 2022

 

Uppdaterad: