Många frågor att lösa när två avtal blir ett

Nu startar avtalsrörelsen om på nytt efter att förhandlingarna sköts upp i våras. Seko Energi har under hela våren och sommaren haft fortsatta diskussioner om sammanslagningen av de kollektivavtal förbundet har med Pacta och KFS.

Publicerad:

Arbetsgivaren Sobonas avsikt är slå ihop avtalen Pacta och KFS.

- Just nu står vi och Sobona långt ifrån varandra. De två avtalen har olika värden och det är svårt att få ett kostnadsneutralt resultat där vi inte tappar något. Semester och övergångsregler är några exempel där avtalen skiljer sig mycket åt, säger Ulrika Nilsson, ansvarig ombudsman på Seko.

De nuvarande avtalen går ut den 31 oktober.

Uppdaterad: