Avtal för privata energibranschen klart

Seko har i dag tecknat ett nytt avtal med motparten EFA för den privata energibranschen. Löneökningar på 5,4 procent och förbättringar av arbetsmiljön är några av de yrkanden Seko fått igenom.

Publicerad:

Avtalet innebär en avtalsperiod på 29 månader med ett värde på 5,4 procent.

- Vi har också fått in skrivningar om sexuella trakasserier, arbetsanpassning och diskriminering. Det känns bra eftersom det är viktiga frågor för våra medlemmar, säger Ulrika Nilsson, ombudsman på Seko med ansvar för energibranschen.

Under perioden blir det två lönerevisioner: 1 november 2020 på 3 procent samt 1 april 2022 på 2.4. Avtalet innehåller även en låglönesatsning, vilket innebär  att alla med en lön under 26 100 kronor genererar 783 kronor 1 november i år och 645 kronor 1 april 2022 till potten. Lägstalöner och minimilöner höjs vid samma tillfällen med 3,0 procent respektive 2,4 procent.

Det finns ingen retroaktivitet i avtalet för perioden 1 april till 31 oktober. Skälet till detta är att det inte fanns med i den uppgörelse som träffades inom industrin. I förhandlingarna mellan parterna inom industrin sätts det så kallade märket, vilket sedan blir en norm för den övriga arbetsmarknaden.

I avtalet finns en åtgärdsgaranti som innebär att om arbetstagaren inte har erhållit 490 kronor i löneökning 2020 (390 kronor 2022) ska särskilda överläggningar hållas om orsaken.

Det har även bildats en ny partsgemensam arbetsgrupp som ett första steg mot yrkescertifikat. Arbetsgruppen ska bland annat belysa frågor som ensamarbete, stress, kompetens, hot/våld, sexuella trakasserier, mast/stolparbete med mera. Arbetsgruppen ska också ta fram ett partsgemensamt material, till exempel en checklista eller ett underlag som kan användas av lokala parter som stöd vid inrättandet eller förhandling av beredskapsorganisation. En andra arbetsgrupp kommer att analysera frågor om  arbetstidsförläggning, övertid, avlösning av övertid med mera.

Seko har omkring 3000 medlemmar på avtalsområdet. Den största arbetsgivaren är Vattenfall.

 

Uppdaterad: