2020

  • Avtalsrörelsen flyttad till hösten

    Med anledning av de konsekvenser som coronaviruset har orsakat i samhället så har Seko och motparterna inom energiområdet, EFA och Sobona, beslutat att förlänga (prolongera) det befintliga centrala avtalet till 31 oktober....

  • Seko kräver yrkescertifikat inom energiområdet

    Införande av yrkescertifikat och löneökningar på tre procent med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad. Det är några av kraven som Seko lämnat till motparterna inom energiområdet inför avtalsrörelsen.