När stormen Alfrida drog in över landet

På årets första dag kom stormen Alfrida. Konsekvenserna för elförsörjningen blev stora och långvariga vid Sveriges ostkust. Många elmontörer och extrainkallade elektriker jobbade under hårt tryck i de värst drabbade områdena utefter Roslagskusten.

Publicerad:

Det har gått två och en halv månad efter att stormen Alfrida drabbade landet den 1 januari 2019. Omkring 100.000 abonnenter i Sverige blev strömlösa och i vissa områden uppmättes orkanstyrka på över 38 m/s i byarna. Värst var det för boenden i Roslagen, Bergslagen, Uppland och ute på öarna i Stockholms skärgård där 65.000 kunder blev utan ström. Tusentals elabonnenter var fortfarande utan el efter flera veckor i de områdena.

Två som var med
Två av dem som jobbade för att hjälpa människor att få tillbaka sin el och få samhället att fungera igen var Marcus Eriksson på Mälarenergi Elnät, distributionselektriker och skyddsombud inom Seko och Joel Pettersson från Vänerenergi, elmontör. De kämpade med felavhjälpning i de värst drabbade områdena under flera veckor. Joel var med från de allra första dagarna efter stormen fram till att den sista kunden fick strömmen tillbaka i slutet av januari. Marcus åkte ut i två omgångar.

Läs hela artikeln på elsäkerhetsverket.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten