2019

  • När stormen Alfrida drog in över landet

    På årets första dag kom stormen Alfrida. Konsekvenserna för elförsörjningen blev stora och långvariga vid Sveriges ostkust. Många elmontörer och extrainkallade elektriker jobbade under hårt tryck i de värst drabbade områdena utefter Roslagskusten.

  • Uniik forskning om skador efter elolycka

    Idag finns mycket liten forskning om skador som kan uppstå efter en elolycka, som exempelvis besvär av smärta och känselstörningar och förmågan att känna värme och kyla. Lisa Rådman, legitimerad fysioterapeut och doktorand, forskar på skador som inte...