Seko har växlat krav med KFS

Löneökningar på 2,8 procent med ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad och heltidsanställd. Det är några av de yrkanden som Seko i dag lämnade över till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS).

Publicerad:

Seko har växlat yrkanden med KFS gällande energiavtalet. Förutom löneökningar om 2,8 procent är övertids- och beredskapsersättningarna viktiga frågor. Avtalet vill Seko ska vara ettårigt.

Arbetsgivarsidan yrkar på ett sifferlöst avtal och tillsvidareavtal.

Avtalet omfattar omkring 1900 medlemmar på kommunala energibolag. Det nuvarande avtalet löper ut den sista april.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten