Avtal klart på energiområdet

Seko är överens om nytt avtal med energiarbetsgivarna, EFA. Löneökningar på lägst 6,5 procent och en låglönesatsning är delar av innehållet.

Publicerad:

Det nya avtalet ger också Seko och Elektrikerförbundet rätt till information om vilka entreprenörer de energiföretag som inte har egen utförandepersonal anlitar.

Förhandlingsordningen i det nya avtalet är delvis ny. Om de lokala parterna inte är överens om lönefördelningen kan part begära central förhandling. Om det inte sker ska lönerna läggas ut som en generell löneökning.

Avtalet innebär också att den extra pensionsavsättningen utökas till 2 procent.

Avtalet är på 36 månader med sista året uppsägningsbart. Det berör omkring 2200 medlemmar på bland annat Vattenfall, Eon, Fortum Värme och Eltel Nettwork.

Läs avtalet här.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten