Avtal klart för kommunala energibolag

Seko är överens om nytt avtal med Kommunala Företagens Samorganisation, KFS. Löneökningar på lägst 6,5 procent och en låglönesatsning är delar av innehållet.

Publicerad:

De omkring 2000 medlemmar som berörs av avtalet jobbar framför allt på kommunala energibolag. Avtalet är på 36 månader och följer märket på 6,5 procent.

Avtalet i korthet:

  • Avtalet innehåller en låglönesatsning
  • Löneökningar på lägst 2 procent i löneökning för vart och ett av åren
  • Det införs en extra pensionsavsättning på 0,5 procent från och med den 1 november 2018
  • Ny innebörd i förhandlingsordningsavtalet om att lönesättningen måste utformas så att den accepteras och uppfattas som rättvis av medarbetarna
  • Uttag av extra övertid enligt 8a § ATL skall föregås av lokal förhandling
  • Vid kontinuerligt treskiftsarbete ska arbetsgivaren erbjuda läkarundersökning vartannat år
  • En arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att främja en god psykosocial arbetsmiljö

Läs förhandlingsprotokollet här.

Uppdaterad: