Välkommen till Seko Energi

Välkomna att tillhöra Seko Energi om du arbetar i företag som verkar inom energisektorn.

Det kan vara el och värme-produktion/distribution. Det kan vara inom vind och gassektorn och det kan vara inom entreprenadföretag som verkar inom branschen.

Seko Energi organiserar samtliga yrkesgrupper inom branschen och vi är för närvarande cirka 5000 medlemmar.

Branschorganisation

Branschorganisationens uppgift:

Enligt Sekos stadgar kan branschorganistation inrättas. Förbundsstyrelsen har beslutat inrättande av Branschorganisation inom energibranschen. Denna genomförde sitt första representantskapsmöte den 28 oktober 2011. 

Branschorganisation ska verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av förbundsstyrelsen. Branschorganisations arbetsuppgifter utgår från förbundets verksamhetsplan, inklusive de prioriteringar som fastställs, och omfattar samordning av förhandlings- och arbetsmiljöarbetet, studieverksamhet i avtalsfrågor, information och opinionsbildning och deltagande i det näringspolitiska arbetet.

Branschorganisation ska:

  • Behandla bransch- och avtalsfrågor på nationell och internationell nivå, och vara ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen i bransch- och avtalsfrågor.
  • Inom sitt område samordna agitations- och organisationsarbete, verka för anslutning till förbundet och inbördes sammanhållning.

 

Uppdaterad: