Spårarbetare på bangård.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Väg och ban

Seko har ungefär 20.000 medlemmar inom bransch Väg och ban. De arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Medlemmarna finns i mer än 2.000 olika företag.

***Medlem i Väg och ban, uppdatera din löneuppgift, läs mer här***

Byggande samt drift och underhåll av vägar och järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, mark och ledningsarbeten och med dessa sammanhängande arbeten. Det är vad Sekos medlemmar inom väg och banbranschen jobbar med.

Branschen kännetecknas av några få stora företag samt ett stort antal små företag som är undererentreprenörer till de stora företagen. 90 procent av företagen har färre än tio Seko-medlemmar. Fyra av tio medlemmar är anställda hos stora arbetsgivare som Infranord, NCC, Skanska, Svevia, Peab, Strukton Rail och NRC.

Sekos medlemmar inom Väg och ban finns i fem olika avtalsområden: Väg- och banavtalet, Maskinföraravtalet, Järnvägsinfrastrukturavtalet, Arbetsgivarverket samt Kanalavtal Almega.

Branschansvarig ombudsman för Seko Väg och ban är:
Sandra Lindström

Uppdaterad:
Kategorier: