Nyheter

Här hittar du alla nyheter från Seko.

 • Fira 1 maj med Seko på Facebook

  Nu på fredag firar vi 1 maj på Sekos Facebook-sida. Alla kan titta på det, även den som inte har ett eget Facebook-konto.

 • Förlängning av Spårtrafikavtalet klar

  Efter veckor av förhandling och kontakter med Almega Tågföretagen har Seko äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – vi har prolongerat Spårtrafikavtalet med sju månader. S...

 • Vi firar 1 maj digitalt – var med du också!

  Seko ställer inte in årets 1 maj-firande, men det kommer att ske digitalt i stället. Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, kommer att hålla sitt 1 maj-tal i förbundets digitala kanaler och du som med...

 • Statens institutionsstyrelse (SiS) granskat efter påtryckning från Seko

  Den 31 mars släpptes Statskontorets granskningsrapport av verksamheten inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Granskningens slutsatser ligger till stor del i linje med den kritik som Seko riktat mot i SiS, bland annat i rapporten ”En myn...

 • Regeringen har idag presenterat satsningar på a-kassan

  Regeringen har idag presenterat ett flertal åtgärder som ska underlätta för de som nu förlorar eller riskerar att förlora sitt arbete i samband med corona-krisen. Det gäller bland annat satsningar på a-kassan och förstärkningar av Arbetsförmedlingen.

 • Avtalsrörelsen flyttas till hösten

  LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt Näringsliv uppmanar nu sina medlemsförbund att följa...

 • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med flera motparter

  Seko har tecknat ett centralt avtal om korttidspermittering inom flera områden. Det innebär att företag som drabbas hårt i spåren av coronapandemin kan få statligt stöd för att undvika uppsägningar.

 • Information om medlemsservice med anledning av Corona

  Den situation som just nu råder gällande Corona-viruset innebär att personalläget på Sekos förbundskontor och på våra regioner ute i landet är ansträngt, men medlemmmar får givetvis fortfarande service.

 • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering för sjöfarten

  Seko har idag tecknat ett centralt avtal med SARF kring korttidspermitteringar inom sjöfarten. Detta med anledning av den dramatiska utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Sjöfarten är en av de branscher som drabbats riktigt hårt av den kris so...

 • Svar på vanliga frågor om Corona

  Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Nedan finns information och svar på vanligt förekommande frågor kopplade till arbetslivet.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: