Nyheter

Här hittar du alla nyheter från Seko.

 • Seko har växlat avtalsyrkanden på statens område

  Tidigare idag växlade Seko avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område. Seko kräver löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd räk...

 • Seko och Fastighets bordlägger sammanslagning

  Sedan 2016 har Seko och Fastighets utrett en sammanslagning av förbunden. Nu har man tagit ett gemensamt beslut att parkera frågan. Frågan om att slå ihop förbunden har varit aktuell sedan 2016. Då tillsattes en f&ou...

 • Många satsningar på Sekos branscher i höstbudgeten

  Regeringens budgetproposition innehåller många satsningar som riktar sig mot Sekos branscher. Stora satsningar görs på mer resurser till järnvägsunderhåll för att öka järnvägens tillförl...

 • Många frågor att lösa när två avtal blir ett

  Nu startar avtalsrörelsen om på nytt efter att förhandlingarna sköts upp i våras. Seko Energi har under hela våren och sommaren haft fortsatta diskussioner om sammanslagningen av de kollektivavtal förbundet har m...

 • Efterlängtade satsningar på Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården

  Regeringen har i sin budgetproposition aviserat höjda anslag till både Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse något som Seko välkomnar. När myndigheterna får bättre förutsättningar att ut...

 • ”Allmän visstid ska bort”

  Nu går parternas förhandlingar om trygghet och omställning in i slutfasen. Politikerna vill se ett resultat senast sista september.– Vår utgångspunkt är att få bort allmän visstid, säger Mats Eke...

 • Samtliga kurstillfällen i Seko och LO genomförs på distans fram till den 31 december 2020

  Med anledning av Corona kommer alla regionalt arrangerade introduktionsutbildningar, Vald på jobbet 2 och ARG-utbildningar att ställas in eller planeras om för att genomföras på distans fram till den 31 december 2020. Du so...

 • Kongresswebben är uppe - nu kan du börja skriva motioner!

  Nu har sidorna om Kongress 2021 publicerats på hemsidan. På sidorna hittar du allmän information om kongressen, vägledning i hur du skriver motioner till kongressen, material och mycket mer.

 • Hot och våld verklighet för anställda inom SiS

  Seko har länge lyft problemen inom SiS och de akuta behoven av mer resurser till myndigheten. Fritagningen på Råbyhemmet är bara det senaste exemplet på problemen inom SiS.

 • LO-ja till Seko-motion om LAS

  LOs representantskap röstade idag ja till Sekos motion angående de så kallade LAS-förhandlingarna.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: