Nyheter http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/ 39933 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-positiva-till-forsvarsuppgorelsen/ Seko positiva till försvarsuppgörelsen – Förstärkningen av det civila försvaret leder förhoppningsvis till att officerarna kan ägna sig åt sina egentliga arbetsuppgifter vilket inte varit fallet de senaste åren, säger Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko. – Tyvärr är en stor del av ansl... Thu, 17 Aug 2017 15:04:54 +0200 2017-08-17T15:04:54+02:00 38030 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/6f-kommenterar-uppgorelsen-inom-industrin/ 6F kommenterar uppgörelsen inom industrin "Det är glädjande att den överenskommelse som vi slöt i LO-samordningen nu får genomslag i den uppgörelse som facken inom industrin träffat idag. Vi vill speciellt framhålla vikten av att man med denna överenskommelse har kommit överens om en låglönesatsn... Fri, 31 Mar 2017 15:20:40 +0200 2017-03-31T15:21:55+02:00 37987 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-har-vaxlat-avtalskrav-med-almega-serviceentreprenad/ Seko har växlat avtalskrav med Almega Serviceentreprenad Sekos krav följer LO-samordningen. I övrigt innehåller yrkandena bland annat en punkt om så kallad hyvling. Kravet är att om en arbetsgivare "hyvlar" ska den göra det enligt turordningsreglerna i LAS. Sekos yrkanden i sin helhet: Löneökningar med 2,8 pro... Thu, 30 Mar 2017 13:43:06 +0200 2017-03-30T13:44:19+02:00 37720 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/vinnarna-i-sekos-ipad-tavling-utsedda/ Vinnarna i Sekos ”IPad”-tävling utsedda Vi tackar för de många fina rekryteringstips som har kommit in och en jury bestående av anställda på Seko har nu, efter att ha granskat alla svar, utsett tre stycken vinnare. Dessa är:Joakim Olausson, PostNord, KarlstadJan Lahti, CSN, SundsvallElisabeth S... Fri, 17 Mar 2017 11:54:26 +0100 2017-03-17T12:07:23+01:00 37684 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-kraver-regler-vid-in--och-uthyrning-av-jarnvagsarbetare/ Seko kräver regler vid in- och uthyrning av järnvägsarbetare – In- och uthyrningen i branschen ökar och de arbetstagare som har dessa anställningsformer har ofta både osäkra och dåliga arbetsförhållanden, säger Joakim Hellmouth, ombudsman på Seko. Seko kräver nu att in- och uthyrningsverksamheten regleras. Bland an... Thu, 16 Mar 2017 14:26:28 +0100 2017-03-16T14:27:29+01:00 37680 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-ber-om-ursakt-for-problem-med-autogiro/ Seko ber om ursäkt för problem med autogiro De medlemmar som drabbats av teknikfelet får denna månad inte medlemsavgiften dragen via autogiro. I stället har de fått en faktura hemskickad. Felet håller på att åtgärdas. Nästa månad ska allt fungera som vanligt igen. Thu, 16 Mar 2017 13:02:35 +0100 2017-03-16T13:03:32+01:00 37673 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-posten-stoppade-hyvling-av-heltidstjanster-i-umea/ Seko Posten stoppade hyvling av heltidstjänster i Umeå Enligt arbetsgivarens beslut skulle 33 personer gå från 100 procent anställningsomfattning till 80 procent, heltid skulle bli deltid. Det är detta som kallas för hyvling. Seko Posten tog kraftigt avstånd från beslutet och menade att arbetsgivaren inte ans... Thu, 16 Mar 2017 11:32:52 +0100 2017-03-16T11:35:31+01:00 37671 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-har-vaxlat-avtalskrav-pa-telekom/ Seko har växlat avtalskrav på telekom Sekos avtalskrav för bransch telekom följer LO:s samordning. Det betyder löneökningar 2,8 procent och ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad och heltidsanställd. Seko kräver också en ny lägstalön på 20 000 kronor för den som har två års yrkeserfarenhe... Thu, 16 Mar 2017 11:03:07 +0100 2017-03-16T11:04:00+01:00 37625 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/Fackforbund-skapa-ny-modell-for-lonebildning/ Fackförbund: Skapa ny modell för lönebildning Teknikföretagens förhandlingschef hotar med att säga upp Industriavtalet om IF Metall ställer krav på låglönesatsningar. Det signalerar två saker. För det första visar det på hur Teknikföretagen ser på minskade löneskillnader. För det andra är det ett tyd... Wed, 15 Mar 2017 08:34:49 +0100 2017-03-15T08:35:19+01:00 37594 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/hyvlingsfragan-viktig-nar-seko-forhandlar-om-spartrafikavtalet/ Hyvlingsfrågan viktig när Seko förhandlar om spårtrafikavtalet Seko har växlat yrkanden med Almega Tjänsteföretagen, bransch spårtrafik. Kraven följer LO:s samordning. Det betyder löneökningar på 2,8 procent och ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad och heltidsanställd. Ett av Sekos viktigaste yrkanden handlar o... Tue, 14 Mar 2017 13:05:03 +0100 2017-03-14T13:06:44+01:00 37298 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/forslag-att-trafikverket-atertar-underhall-i-statlig-regi/ Förslag att Trafikverket återtar underhåll i statlig regi -Det är glädjande att Trafikverket i utredningen konstaterar det som Seko har drivit i 10 års tid. Nämligen att myndigheten kan bli en bättre beställare och få ökad kunskap om anläggningens tillstånd av att ha underhåll i egen statlig regi, säger Sekos or... Mon, 27 Feb 2017 14:39:26 +0100 2017-02-27T14:41:23+01:00 37270 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/planerat-avbrott-av-vissa-funktioner-pa-hemsidan/ Planerat avbrott av vissa funktioner på hemsidan Det innebär att en del funktioner kopplat till Sekos medlemssystem inte kommer att fungera fullt ut. Detta gäller bland annat "Mina sidor" och webbansökan, som under dessa timmar kommer att ha begränsat med funktioner. Thu, 23 Feb 2017 14:56:33 +0100 2017-02-23T15:03:33+01:00 37255 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-har-vaxlat-yrkanden-med-maskinentreprenorerna/ Seko har växlat yrkanden med Maskinentreprenörerna Löneökningarna följer LO-samordningen. Förutom 2,8 procent kräver Seko ett lägsta utrymme på 672 kronor per månad och individ inom avtalsområdet. Utöver löneökningarna yrkar Seko bland annat på fler regleringar av arbetstiden. – ME vill göra avtalet mer f... Thu, 23 Feb 2017 13:38:50 +0100 2017-02-23T13:39:47+01:00 37204 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-overens-med-almega-om-hogre-pension-for-medlemmar-inom-avtalsomradet-fastigheter-tjansteman/ Seko överens med Almega om högre pension för medlemmar inom avtalsområdet Fastigheter Tjänstemän - I en tid där många pratar om högre pensionsåldrar och låga pensioner känns det helt rätt att vi nu har kunnat hitta en bra pensionsuppgörelse för våra medlemmar. Förutom att pensionsavsättningarna höjs så ökar också den enskildes möjlighet att exempelvi... Wed, 22 Feb 2017 15:13:09 +0100 2017-02-22T15:13:42+01:00 37172 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-overens-med-almega-om-hogre-pension-for-medlemmar-inom-telekom-omradet/ Seko överens med Almega om högre pension för medlemmar inom Telekom-området - I en tid där många pratar om högre pensionsåldrar och låga pensioner känns det helt rätt att vi nu har kunnat hitta en bra pensionsuppgörelse för våra medlemmar. Förutom att pensionsavsättningarna höjs så ökar också den enskildes möjlighet att exempelvi... Wed, 22 Feb 2017 13:25:28 +0100 2017-02-22T13:26:05+01:00 37161 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/direktsand-webb-tv-om-svenska-modellen/ Direktsänd Webb-TV om Svenska modellen Under programmet samtalar nedanstående företrädare om aktuella samhällsfrågor samt berättar personligt om den svenska modellen. Medverkar gör: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande Lena Rådström Baastad, pa... Wed, 22 Feb 2017 10:48:37 +0100 2017-02-22T13:02:03+01:00 37090 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-har-vaxlat-krav-med-kfs/ Seko har växlat krav med KFS Seko har växlat yrkanden med KFS gällande energiavtalet. Förutom löneökningar om 2,8 procent är övertids- och beredskapsersättningarna viktiga frågor. Avtalet vill Seko ska vara ettårigt. Arbetsgivarsidan yrkar på ett sifferlöst avtal och tillsvidareavtal... Mon, 20 Feb 2017 15:45:37 +0100 2017-02-20T15:46:14+01:00 36889 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/utredningsarbetet-mellan-seko-och-fastighets-fortsatter/ Utredningsarbetet mellan Seko och Fastighets fortsätter De båda styrelserna kom vidare överens om att arbetet ska fortgå när det gäller att utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förbund. Nästa steg blir att ta fram ett förslag till nytt avgiftssystem samt att identifiera potentiella synergieffek... Tue, 14 Feb 2017 20:49:26 +0100 2017-02-14T20:51:12+01:00 36825 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/kom-med-dina-basta-rekryteringstips--vinn-en-ipad/ Kom med dina bästa rekryteringstips – vinn en iPad! I samarbete med LO Mervärdes samarbetspartner, teleoperatören 3 kommer vi att tävla ut tre stycken iPad Air 2 samt en del prylar från Sekos profilsortiment. Det du som är medlem eller förtroendevald i Seko behöver göra är ganska enkelt. Du ska skicka in d... Wed, 08 Feb 2017 15:10:42 +0100 2017-02-09T15:55:41+01:00 36684 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-kraver-tryggare-villkor-for-vag--och-anlaggningsarbetare/ Seko kräver tryggare villkor för väg- och anläggningsarbetare Seko, Service- och kommunikationsfacket, har i dag växlat yrkande med Sveriges Byggindustrier gällande väg- och banavtalet. – Yrkandena är baserade på motioner från medlemmarna. Kraven utgår till stor del från de allt otryggare anställningsvillkoren för v... Wed, 01 Feb 2017 14:00:00 +0100 2017-02-01T14:06:49+01:00 36682 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-medlemmar-regeringen-satsar-for-lite-pa-infrastrukturen/ Seko-medlemmar: Regeringen satsar för lite på infrastrukturen De tre Seko-medlemmarna Kader Kasinga, Karin Åkersten och Bawer Kevir skriver i dag på Dagens Arena debatt. Det behövs ett enprocentsmål för att klara de stora behov som Sverige har, menar de. Läs artikeln i sin helhet Wed, 01 Feb 2017 10:07:44 +0100 2017-02-01T10:13:30+01:00 36603 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/betala-din-medlemsavgift-med-e-fakturabetala-din-medlemsavgift-med-e-faktura/ Betala din medlemsavgift med e-faktura Du får ett meddelande till din internetbank när en aviseringen av medlemsavgift skickats till din internetbank. Läs hur du gör för att betala din medlemsavgift med e-faktura.  Tue, 24 Jan 2017 16:55:32 +0100 2017-01-24T16:59:44+01:00 36269 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-valkomnar-forslag-om-allman-varnplikt2/ Seko välkomnar förslag om allmän värnplikt Seko har mer än 2.000 medlemmar inom försvarsområdet. Förbundet har redan tidigare propagerat för allmän värnplikt. Wed, 11 Jan 2017 10:28:48 +0100 2017-01-11T10:29:08+01:00 35947 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-stodjer-sydkoreanska-fackens-generalstrejk/ Seko stödjer sydkoreanska fackens generalstrejk Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson har idag skrivit till Sydkoreas president Park Geun-hye för att ge Sekos stöd till de sydkoreanska fackföreningarnas generalstrejk den 30 november. Presidentens administration har under lång tid försökt försämra arbe... Tue, 29 Nov 2016 15:17:47 +0100 2016-11-29T15:22:10+01:00 35949 http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-pa-los-ungforum-2016/ Seko på LO:s Ungforum 2016 – Vi deltar för att skapa nätverk och knyta kontakter med andra fackliga kamrater lokalt så att vi kan arbeta tillsammans på hemmaplan efter konferensen, säger Ellena Papaioannou, ordförande i Sekos centrala ungdomskommitté. Deltagarna jobbar med att ta f... Tue, 29 Nov 2016 12:00:00 +0100 2016-11-29T15:52:49+01:00