Nyheter https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/ 67740 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2021/nominera-till-arets-byggkvinna/ Nominera till Årets byggkvinna! ”Årets byggkvinna” är ett initiativ från Byggföretagen och bygginspiratören och influencern Sandra Mobaraki, även kallad Byggsandra, som är grundare till #byggbranschenskvinnor – ett av branschens sna... Thu, 25 Feb 2021 13:55:55 +0100 2021-02-25T13:55:55+01:00 67631 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2021/seko-startar-kampanj-mot-hot-vald-och-trakasserier-inom-spartrafiken/ Seko startar kampanj mot hot, våld och trakasserier inom spårtrafiken – Nu räcker det. Vi kan inte acceptera att hot, våld och sexuella trakasserier är vardag för de som arbetar ombord på tågen och vars jobb är att visera biljetter och att ge service till resenärerna. Vi komm... Fri, 19 Feb 2021 00:05:28 +0100 2021-02-19T00:05:28+01:00 67557 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2021/skargardsavtalet-klart/ Skärgårdsavtalet klart – Pandemin har påverkat alla våra avtalsförhandlingar. Givet omständigheterna så är det ett hyggligt avtal, säger Joakim Hellmouth, ombudsman för Seko. – Att vi fått igenom vårt krav... Sun, 14 Feb 2021 22:08:08 +0100 2021-02-14T22:08:08+01:00 67513 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2021/seko-kommenterar-regeringens-forslag-till-restriktioner-for-langvaga-kollektivtrafik/ Seko kommenterar regeringens förslag till restriktioner för långväga kollektivtrafik Genom att glesa ut antalet resenärer kan de som måste resa göra det på ett mer smittsäkert sätt. Även utsattheten för Sekos medlemmar som arbetar ombord på tågen minskar. – Men det är ett po... Wed, 10 Feb 2021 15:14:03 +0100 2021-02-10T15:14:03+01:00 67423 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2021/vem-har-utfort-arets-fackliga-hjaltedad/ Nominera din fackliga hjälte! Årets fackliga hjältedåd är en utmärkelse som delas ut till en grupp eller en person som gjort en betydande insats inom facket det senaste året. Kriterier för utmärkelsen är att gruppen eller personen varit... Fri, 05 Feb 2021 12:19:03 +0100 2021-02-05T12:19:03+01:00 67379 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2021/seko-kraver-offensiva-satsningar-pa-infrastrukturen/ Seko kräver offensiva satsningar på infrastrukturen Det handlar om stora investeringar, som måste bli ännu större. Det är därför särskilt viktigt att de antaganden och prognoser som görs är så nära verkligheten som möjligt och att alla aktö... Fri, 29 Jan 2021 14:34:25 +0100 2021-01-29T14:34:25+01:00 67560 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2021/slutforhandlingar-pa-manga-avtalsomraden/ Slutförhandlingar på många avtalsområden (uppdateras) Aktuellt på Sekos centrala avtalsområden (texten uppdaterad: 2021-02-13) Avtalsområde: TelekomMotpart: Almega IT & TelekomföretagenLöpte ut: 2020-10-31Läget just nu: Nytt avtal klart. Läs mer här Avtalso... Fri, 15 Jan 2021 15:07:00 +0100 2021-02-14T22:11:59+01:00 67152 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2021/avtalsforhandlingarna-med-sjofartens-arbetsgivareforbund-klara/ Avtalsförhandlingarna med Sjöfartens Arbetsgivareförbund klara – Coronapandemin och de politiska åtgärderna för att begränsa den har drabbat sjöfarten oerhört svårt. Under dessa omständigheter tycker jag ändå att vi har haft ett konstruktivt förhandlings... Fri, 15 Jan 2021 15:00:20 +0100 2021-01-15T15:00:20+01:00 67085 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/drygt-160-motioner-till-sekos-kongress/ Drygt 160 motioner till Sekos kongress Alla som har skickat in motioner till Sekos kongress har fått ett besked om att motionen inkommit. Nu har arbetet påbörjats med att läsa igenom motionerna och se om det behövs läggas till några ämnesrubriker utif... Wed, 13 Jan 2021 17:15:35 +0100 2021-01-13T17:15:35+01:00 66789 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/avtal-klart-inom-bransch-kommunikation/ Avtal klart inom bransch Kommunikation  - Utifrån rådande omständigheter med en pandemi och ett styrande märke får förhandlingsresultatet ses som en framgång, säger Sekos omudsman Sune Blomkvist som ansvarat för förhandlingarna mot Alm... Thu, 07 Jan 2021 16:24:44 +0100 2021-01-07T16:24:44+01:00 66730 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/arriva-backar--sekos-huvudskyddsombud-behaller-sitt-jobb/ Arriva backar – Sekos huvudskyddsombud behåller sitt jobb –  Det är glädjande att Arriva lyssnat på kritiken och nu backar från sina planer när det gäller att skilja vårt huvudskyddsombud från sin tjänst. Vi hoppas att det är sista gången som... Mon, 04 Jan 2021 12:04:11 +0100 2021-01-04T12:04:11+01:00 66714 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/arriva-forklarar-krig-mot-hela-fackforeningsrorelsen/ ”Arriva förklarar krig mot hela fackföreningsrörelsen” Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, menar att detta är ett angrepp på hela fackföreningsrörelsen. –  Detta är en ren krigsförklaring mot alla skyddsombud och fackligt aktiva. Att skrämma m&aum... Wed, 30 Dec 2020 14:08:37 +0100 2020-12-30T14:08:37+01:00 66712 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/konstruktiva-forhandlingar-pa-kommunikationsomradet/ Konstruktiva förhandlingar på kommunikationsområdet Under mellandagarna har förhandlingarna utvecklats i rätt riktning och blivit konstruktiva. Idag bedömer vi att det finns goda möjligheter att bli överens och att vi därmed kan skriva under ett nytt avtal för Bransch Kom... Wed, 30 Dec 2020 13:56:50 +0100 2020-12-30T13:56:50+01:00 66703 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/kritiskt-lage-i-forhandlingarna-pa-kommunikationsomradet/ Kritiskt läge i förhandlingarna på Kommunikationsområdet -  Vi befinner oss i ett läge i samhället där alla måste ta sitt ansvar, även när det gäller lönebildningen. Vi upplever tyvärr att Almega ställer orimliga krav som skulle minska våra medlemmar... Wed, 23 Dec 2020 15:21:21 +0100 2020-12-23T15:21:21+01:00 66675 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/seko-har-tecknat-nytt-avtal-pa-omradet-fastigheter-tjansteman/ Seko har tecknat nytt avtal på avtalsområdet Fastigheter Tjänstemän Avtalsperioden är 1 januari 2021 - 1 maj 2023 (29 mån). Löneökningsnivån vid första lönerevisionen är s k framtungt med 3,2 % som utgångsvärde vilket innebär att vid första lönerevisionen... Tue, 22 Dec 2020 12:00:23 +0100 2020-12-22T12:01:24+01:00 66627 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/bemanningsavtalet-klart---konflikten-avblast/ Bemanningsavtalet klart - varsel dras tillbaka - Vi är oerhört nöjda att vi i och med detta lyckats säkra likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och de anställda i kundföretagen, säger Kent Ackholt, LOs ombudsman med ansvar för bemanningsavtalet. Det nya... Thu, 17 Dec 2020 19:51:06 +0100 2020-12-17T19:51:06+01:00 66589 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/avtal-klart-for-kommunala-energibolag/ Avtal klart för kommunala energibolag Sekos avtal med Pacta Energi och KFS är nu klart. Avtalet i korthet: Avtalsperiodens längd är 29 månader Löneökningar om ett sammantaget värde av 5,4 procent Låglönesatsning Lönerevisionsdatum 1/11 2020... Wed, 16 Dec 2020 16:20:44 +0100 2020-12-16T16:23:24+01:00 66506 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/avtal-klart-nu-ar-det-slut-pa-lonedumpning-inom-spartrafiken/ Avtal klart: ”Nu är det slut på lönedumpning inom spårtrafiken” - Nu är det äntligen slut på lönedumpning inom spårtrafiken. I en bransch som bygger på upphandlingar har en del arbetsgivare satt i system att försämra villkoren för våra medlemmar. Nu har vi tecknat... Thu, 10 Dec 2020 11:26:27 +0100 2020-12-10T11:26:27+01:00 66501 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/korta-handlaggningstider-pa-sekos-a-kassa/ Korta handläggningstider på Sekos a-kassa Läs mer här. Wed, 09 Dec 2020 14:19:09 +0100 2020-12-09T14:19:09+01:00 66481 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/lo-forbunden-varslar-om-konflikt-for-bemanningsanstallda/ LO-förbunden varslar om konflikt för bemanningsanställda - Det ska inte vara billigare att ta in bemanningsanställda än att ha ordinarie personal. De bemanningsanställda ska inte heller ha sämre villkor. Detta vill inte Kompetensföretagen gå med på, säger Kent Ackholt,... Wed, 09 Dec 2020 08:47:51 +0100 2020-12-09T08:47:51+01:00 66468 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/nytt-vag-och-ban-avtal-klart/ Nytt Väg och ban-avtal klart Avtalsperioden löper i 29 månader (1 december 2020 – 30 april 2023) och innehåller ett löneökningsutrymme om totalt 5,4 procent under avtalsperioden. Löneökningarna följer industrinormen och ligger i niv&ari... Mon, 07 Dec 2020 14:25:55 +0100 2020-12-07T14:25:55+01:00 66460 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/avtal-klart-for-jarnvagsinfrastruktur/ Avtal klart för järnvägsinfrastruktur Avtalsuppgörelsen i korthet: Avtalsperiod är 2020-12-01–2023-04-30 och avtalet är uppsägningsbart inför det tredje avtalsåret. Löneutrymmet är 2,9 procent 1/12 2020 Löneutrymmet är 1,8 procent den... Sat, 05 Dec 2020 12:25:16 +0100 2020-12-05T12:25:16+01:00 66362 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/seko-kommenterar-las-fragan-med-anledning-av-if-metalls-och-kommunals-beslut/ Seko kommenterar LAS-frågan med anledning av IF Metalls och Kommunals beslut ”Vad vi kan se görs ytterligare en del kosmetiska förändringar i förhållande till Svenskt Näringslivs och PTKs uppgörelse. Men dessa är inte ens nära att lösa de gigantiska problem vi ser på d... Fri, 04 Dec 2020 11:16:38 +0100 2020-12-04T11:16:38+01:00 66321 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/nytt-avtal-klart-for-telekomomradet/ Nytt avtal klart för telekomområdet Seko tecknade i går ett nytt avtal med Almega IT&Telekomföretagen. Avtalet innehåller löneökningar på 5,4 procent med en löptid på 29 månader och sträcker sig mellan 1 november 2020 till 31 mars 2... Wed, 02 Dec 2020 11:28:31 +0100 2020-12-02T11:28:31+01:00 66325 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/lo-forbunden-sager-upp-bemanningsavtalet2/ LO-förbunden säger upp bemanningsavtalet Enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson väljer LO-förbunden att säga upp avtalet eftersom bemanningsanställda inte erbjuds samma villkor som ordinarie personal. - Det ska vara samma kostnad och villkor att ta in bemannings... Wed, 02 Dec 2020 11:08:35 +0100 2020-12-02T11:08:35+01:00