Nyheter https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/ 56118 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/kortversion-av-6fs-lonebildningsrapport-ute-nu/ Kortversion av 6F:s lönebildningsrapport ute nu Kortversionen av rapporten har skickats till Sekos regioner för vidare spridning i organisationen och Sekos lokalorganisation kan beställa fler tryckta exemplar om så önskas till olika aktiviteterkurser/möten. Rapporten kan laddas hem nedan. Sprid gärna! Wed, 18 Sep 2019 10:58:42 +0200 2019-09-18T10:58:42+02:00 55882 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/medlemsundersokning-om-arbetsvillkoren-inom-spartrafiken/ Medlemsundersökning om arbetsvillkoren inom spårtrafiken Undersökningen genomförs i huvudsak genom mailutskick där du som är medlem kommer åt enkäten via en länk. I vissa fall kommer även SMS-utskick att göras. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna så att vi får en så bra uppfattning&n... Mon, 09 Sep 2019 15:23:35 +0200 2019-09-09T15:23:35+02:00 54658 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/sekos-sidor-for-fortroendevalda-lanseras-28-augusti/ Sekos sidor för förtroendevalda lanseras 28 augusti Avdelningen för förtroendevalda kommer att vara lättåtkomlig från startsidan och innehåller bland annat information om det fackliga uppdraget, studier, nyttiga tips om medlemsrekrytering, materialbeställning och andra verktyg du som förtroendevald har nyt... Fri, 16 Aug 2019 12:53:18 +0200 2019-08-16T12:53:18+02:00 54312 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/partsgemensamma-samtal-inleds-for-att-skapa-en-positiv-utveckling-i-spartrafikbranschen/ Partsgemensamma samtal inleds för att skapa en positiv utveckling i spårtrafikbranschen Syftet med de kommande samtalen är att främja branschens utveckling genom att identifiera gemensamma intressen och frågor som både arbetsgivare och fackförbund kan driva tillsammans. Det handlar om att öka transparensen hos parterna och att gemensamt bygg... Fri, 05 Jul 2019 14:49:08 +0200 2019-07-05T14:49:08+02:00 54263 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/framtidens-spartrafik-i-fokus-pa-almedalsseminarium/ Framtidens spårtrafik i fokus på Almedalsseminarium Panelen bestod av Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint, Crister Fritzon, VD för SJ, Einar Humlin, branschansvarig för spårtrafik på Almega och Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST. Tonläget var balanserat och i stället för att prata om konflikter... Mon, 01 Jul 2019 21:30:13 +0200 2019-07-01T21:30:13+02:00 54186 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/alarmerande-forsamring-av-vagarbetarnas-arbetsmiljo/ Alarmerande försämring av vägarbetarnas arbetsmiljö – Det är en oacceptabel utveckling. En vägarbetare har ingen air-bag som skydd när de jobbar på vägen till skillnad från de många bilförare som ofta blåser förbi i höga hastigheter. Det handlar i grunden om respekten för andra medmänniskors liv och hälsa,... Tue, 25 Jun 2019 08:00:27 +0200 2019-06-25T08:00:27+02:00 53920 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/6f-presenterar-ny-lonebildningsmodell-for-jamlikhet-slopa-industriavtalet/ 6F presenterar ny lönebildningsmodell för jämlikhet: Slopa industriavtalet Förbunden menar att dagens modell där parterna inom industrin bestämmer löneökningarna för alla branscher i Sverige har spelat ut sin roll. Arbetsmarknaden är betjänt av en lönebildning som tar bredare hänsyn och kan jämna ut löneklyftor mellan kvinnor oc... Tue, 11 Jun 2019 11:51:42 +0200 2019-06-11T11:51:42+02:00 53758 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/dags-att-vaxla-upp-loneokningstakten-i-sverige/ 6F: Dags att växla upp löneökningstakten i Sverige Rapporten är skriven av professor Nils Gottfries vid Uppsala universitet. Industriföretagens och Svenskt Näringslivs argument om att lönerna i Sverige inte får höjas mer än Europanormen är ett ihåligt argument som saknar verklighetsförankring, visar profe... Tue, 28 May 2019 09:58:09 +0200 2019-05-28T09:58:09+02:00 53723 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/utredningen-av-ett-eventuellt-samgaende-mellan-seko-och-fastighets-fortsatter/ Utredningen av ett eventuellt samgående mellan Seko och Fastighets fortsätter I början av 2016 beslutade Sekos och Fastighets förbundsstyrelser att inleda en förstudie för att kartlägga förutsättningarna för att på sikt bilda ett gemensamt förbund. Förstudien blev klar vid halvårsskiftet samma år. Ett av förslagen i förstudien, som... Thu, 23 May 2019 15:00:27 +0200 2019-05-23T15:00:27+02:00 53492 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/nytt-avtal-for-yrkesutbildningen-inom-byggbranschen-ger-fler-larlingar/ Nytt avtal för yrkesutbildningen inom byggbranschen ger fler lärlingar Med det nya yrkesutbildningsavtalet vill parterna underlätta nyanställningar med enklare regler som efterfrågas av arbetsgivare. Man har en tydligare kvalitetssäkring av grundutbildningen och stärkt anställningsskydd med en tillsvidareanställning som kan... Mon, 13 May 2019 10:02:41 +0200 2019-05-13T10:02:41+02:00 53392 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/ny-rapport-fran-6fs-lonebildningsprojekt/ Ny rapport från 6Fs lönebildningsprojekt Rapporten är skriven av Christer Persson mångårig utredare och medarbetare i regeringskansliet till olika socialdemokratiska regeringar. Rapporten presenteras närmare i en debattartikel i Arbetet. Du kan ladda ner hela rapporten här nedan (pdf-fil) Fri, 03 May 2019 13:27:39 +0200 2019-05-03T13:27:39+02:00 53313 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/seko-kampanjar-for-schysta-villkor-nar-malartag-upphandlas/ Seko kampanjar för schysta villkor när Mälartåg upphandlas    Bild 3A Bild 1A Tågtrafiken upphandlas av Mälardalstrafiken i samverkan mellan de sex regioner som berörs av trafiken. Seko ställer en rad krav för att skapa så bra förutsättningar som möjligt vid trafikstart 2021, bland annat dessa:  T... Fri, 26 Apr 2019 12:53:12 +0200 2019-04-26T12:53:12+02:00 53270 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/seko-bra-att-regeringen-tar-krisen-inom-sis-pa-allvar/ Seko: ”Bra att regeringen tar krisen inom SiS på allvar” – Vi har under lång tid lyft de problem som finns inom SiS. Dels när det gäller våra medlemmars arbetsmiljö som präglas av hot, våld och ensamarbete. Men också hur resursbristerna inom myndigheten drabbar klinterna som blir förvarade istället för vårdade.... Wed, 17 Apr 2019 12:27:32 +0200 2019-04-17T12:27:32+02:00 53159 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/seko-lastar-m-och-kd-for-att-kriminalvarden-far-for-lite-pengar/ Seko lastar M och KD för att Kriminalvården får för lite pengar I början av 2019 hade Kriminalvården ett budgetunderskott på 560 miljoner. Den siffran förväntar de sig ska öka kraftigt under året. Men Seko tycker inte att hela ansvaret kan läggas på regeringen. Moderaternas och Kristdemokraternas övergångsbudget från... Wed, 10 Apr 2019 13:25:09 +0200 2019-04-10T13:25:09+02:00 53129 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/seko-kommenterar-postnord-vds-avgang/ Seko kommenterar PostNord-VDs avgång Seko Posten, som har styrelserepresentation i koncernstyrelsen, gör samma bedömning. – Håkan Ericsson har varit koncernchef för PostNord under en period som stundtals varit stormig. Vi har emellanåt haft olika syn i såväl frågor om personalpolitik som i s... Tue, 09 Apr 2019 08:24:07 +0200 2019-04-09T08:24:07+02:00 53119 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/manadens-erbjudande-april19/ LO Mervärde: Månadens erbjudande – 100 kr rabatt på bilprovning Erbjudandet gäller endast på Opus ordinarie priser och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Medlemskort ska uppvisas i samband med besiktning. Gå in på LOmervärde.se för att läsa mer och boka. Här kan du även läsa mer om övriga erbjud... Mon, 08 Apr 2019 13:43:10 +0200 2019-04-08T13:43:10+02:00 52998 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/transportstyrelsen-borde-inte-ha-ansvar-for-arbetsmiljon-till-sjoss/ "Transportstyrelsen borde inte ha ansvar för arbetsmiljön till sjöss" Läs debattartikeln här.  Mon, 01 Apr 2019 14:23:44 +0200 2019-04-01T14:23:44+02:00 52938 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/seko-reserverar-sig-mot-arbetsforemedlingens-beslut-om-nedlaggning/ Seko reserverar sig mot Arbetsförmedlingens beslut om nedläggning Seko-klubben menar bland annat att man inte fått möjlighet att vara delaktig i processen för framtagandet av de föreslagna orterna. Möjligheten till påverkan och inflytande i processen har i princip varit obefintlig. Avsaknad av tidplan för genomförandet... Thu, 28 Mar 2019 14:23:27 +0100 2019-03-28T14:23:27+01:00 51881 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/skynda-boka-vastkustens-parla-i-sommar/ Skynda boka Västkustens pärla i sommar! I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan du som medlem hyra Sekos stugor till ett reducerat pris. Stugorna finns tillgängliga året om. På ön finns bra möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur. Ön är bilfri. Bada från klippor, följ med på fisketur el... Tue, 26 Mar 2019 11:16:31 +0100 2019-03-26T11:16:31+01:00 51832 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/schysta-villkor-i-fokus-under-fair-transport-week/ Schysta villkor i fokus under “Fair transport week” Varje år kampanjar ETF för schysta villkor inom transportsektorn, bland annat genom aktionsdagar och demonstrationer. Seko har alltid deltagit på aktiviteterna och förbundet har framförallt belyst villkoren för ombordanställda inom järnvägen.I år är det f... Fri, 22 Mar 2019 10:16:55 +0100 2019-03-22T10:16:55+01:00 51540 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/seko-star-fortfarande-bakom-lagforslaget-om-strejkratten/ Seko står fortfarande bakom lagförslaget om strejkrätten LOs styrelse, där Sekos förbundsordförande Valle Karlsson ingår, skriver så här i en debattartikel i Arbetet: "Vi har själva varit med och förhandlat fram förslaget och står upp för överenskommelsen. Därför finns det ingen anledning att peta i det här ige... Tue, 12 Mar 2019 13:15:50 +0100 2019-03-12T13:15:50+01:00 51298 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/information-om-dubbla-avgifter-for-februari-2019/ Information om dubbla avgifter för februari 2019 Det finns två sätt att hantera det uppkomna problemet. Tillgodo Återbetalning Läs i nedanstående dokument hur du kan göra för att få det alternativ som passar dig bäst. Frågor besvaras av FASAB på mailadress: seko@fasab6f.se Thu, 28 Feb 2019 15:18:23 +0100 2019-02-28T15:18:23+01:00 51274 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/statens-institutionsstyrelse-ar-en-myndighet-i-forfall/ Statens institutionsstyrelse är en myndighet i förfall Detta framkommer i Sekos nya rapport "En myndighet i förfall" som belyser omfattande missförhållanden inom SiS. - Det är tydligt att SiS är en myndighet som befinner sig i fritt fall. Arbetsmiljön för de anställda är under all kritik och klienterna får in... Thu, 28 Feb 2019 07:30:27 +0100 2019-02-28T07:30:27+01:00 51273 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/seko-tecknar-unikt-pensionsavtal-for-medlemmar-under-25-ar/ Seko tecknar unikt pensionsavtal för medlemmar under 25 år - Avtalet är unikt då detta är det enda avtal om flexpension på arbetsmarknaden som även omfattar anställda mellan 18-24 år. På övrig arbetsmarknad måste du ha fyllt 25 år för att få del av denna förstärkning av tjänstepensionen, säger Thomas Gorin Weijme... Wed, 27 Feb 2019 10:00:08 +0100 2019-02-27T10:00:08+01:00 51127 https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/seko-deltar-i-projekt-for-rattvis-omstallning-i-kenya/ Seko deltar i projekt för rättvis omställning i Kenya De kenyanska facken positiva till att regeringen planerar ett nytt och mer hållbart system för kollektivtrafiken, Bus Rapid Transit, BRT. Men facken kräver samtidigt att den gröna omställningen ska vara rättvis. Facken som representerar de informella arbe... Wed, 13 Feb 2019 10:09:21 +0100 2019-02-13T10:09:21+01:00