Fotograf: Daniel Roos

”Skrota förslaget om ID-kontroller”

I dag ska riksdagen fatta beslut om en lag, som om den aktiveras, förbjuder transporter av personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Konsekvensen är att våra medlemmar som arbetar som tågvärdar ska ansvara för att göra ID-kontroller på de som reser med tåg, främst i södra Sverige. Detta trots massiv kritik från arbetsmarknadens parter. Även Lagrådet konstaterar i sin remiss att förslaget är ”direkt olämpligt”.

Publicerad:

– Regeringen är helt tondöv i denna fråga. Det borde vara helt uppenbart för regeringen att det är ett dåligt förslag när såväl fackförbund som arbetsgivarorganisationer gemensamt protesterar. Och om de nu vägrar lyssna på oss så kan de åtminstone lyssna på Lagrådet, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

– Det är för mig som är socialdemokrat extra tråkigt att konstatera att Socialdemokraterna valt att inte gå emot regeringen i denna fråga, fortsätter Lavecchia.

Seko menar att ID-kontrollerna kommer att äventyra säkerheten för de tågvärdar som tvingas utföra denna arbetsuppgift.

– Regeringen berör inte med ett ord hur förslaget kommer att påverka de som förväntas utföra dessa kontroller, det vill säga våra medlemmar. När våra medlemmar tvingas utföra vad som bör utgöra myndighetsutövning, utan kunskap eller utbildning för detta, så utsätts de för ökade risker för hot och våld, fortsätter Lavecchia.

Tågvärdarna förväntas inte enbart kontrollera resenärernas ID-handlingar utan även handlingarnas giltighet. Tågvärdar har varken utbildning eller teknisk utrustning för att kunna genomföra detta.

– Vi har särskilt utbildade gränspoliser i Sverige. Deras uppgift är att utföra kontroller av alla personer som reser över gränsen. Låt polismyndigheten göra sitt jobb och släng förslaget i papperskorgen. Våra medlemmar som jobbar som tågvärdar ska inte vara gränsvakter, säger Gabriella Lavecchia.

Uppdaterad: