Sjuk- och efterlevandeförsäkringen - erbjudande om kortare begränsning löper ut 31 mars

Sedan årsskiftet kan du välja ersättningsnivåer i Sjuk- och efterlevandeförsäkringen från Folksam, som är en förmånlig tilläggsförsäkring till ditt medlemskap.

Publicerad:

Försäkringen innehåller tre delar som ger trygghet om du skulle bli sjuk, om du får en allvarlig diagnos eller om du skulle gå bort. Det här är en försäkring som ger extra trygghet för dig och dina nära. Erbjudandet om endast 3 månaders begränsning (karens innan du kan nyttja försäkringen) löper ut den 31 mars. Detta gäller om du nytecknar eller ändrar nivåer i försäkringen före detta datum. Annars är begräsningen för försäkringen 12 månader.

Läs mer på denna sida (länk till Folksam)

Poster att skriva ut (pdf-fil)

---

Fakta om Sjuk- och efterlevandefärsäkringen

- Sjuk- och efterlevandeförsäkringen erbjuder dig som medlem extra trygghet vid sjukdom, olyckor och i händelse av dödsfall.

- Om du får en allvarlig diagnos kan försäkringen ge dig ekonomisk ersättning för att underlätta under den utmanande perioden. 

- Vid sjukdom eller olycka som hindrar dig från att arbeta som vanligt, kan försäkringen delvis kompensera din inkomstförlust. Den kan ge ersättning under en period om du blir sjukskriven under en längre tid.

- För att säkra familjens ekonomi efter ett eventuellt dödsfall, ger försäkringen också en betydande summa till dina efterlevande.

Se också tidigare kommunicerat erbjudande om extra dagar i Sekos inkomstförsäkring

Uppdaterad: