Fotograf: Mostphotos

Seko stoppar underhåll, service och etablering av Teslas laddstationer

Sekos förbundsstyrelse har beslutat att varsla om sympatiåtgärder till stöd för IF Metalls konflikt med den globala biltillverkaren, Tesla. Skälet till konflikten är att Tesla vägrar att teckna kollektivavtal och följa spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. 

Publicerad:

– IF Metalls kamp är även vår kamp. Genom att vägra förhålla sig till spelreglerna här i Sverige så försöker Tesla skaffa sig konkurrensfördelar genom att ge arbetarna sämre löner och villkor än de skulle haft med ett kollektivavtal. Det är givetvis helt oacceptabelt. Den strid som nu IF Metall tar är viktig för hela den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför har vi valt att lägga ännu ett sympativarsel och öka trycket på Tesla”, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Sympatiåtgärderna omfattar blockad av arbete med projektering, beredning, nyanslutningar, nätutbyggnad, service, underhåll och reparationer avseende bilmärket Teslas samtliga laddstationer i Sverige.

Blockaden omfattar arbete som utförs av tekniker, beredare, montörer och projektörer anställda vid medlemsföretag i Sobona och EFA. Blockaden innebär att sympatiåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.  

– Vi backar IF Metall i denna viktiga konflikt. Vi är inne i en viktig period för svensk fackföreningsrörelse och för den svenska modellen. Vi och våra medlemmar kommer att göra allt vi kan för att de anställda på Tesla ska få rättvisa villkor på jobbet, säger Sekos avtalssekreterare, Ulrika Nilsson.

Konkret innebär varslet att inga nya laddstationer kommer att anslutas eller projekteras för Tesla av Sekos medlemmar. Förutom detta kommer inte heller service eller underhåll att utföras på Teslas befintliga laddstationer av Sekos medlemmar.

Vi räknar med att detta ger effekter på främst lång sikt. Detta kommer begränsa möjligheten för Tesla att expandera sin verksamhet. Effekterna kommer därmed få större och större effekt ju längre tid det går då behovet av laddstationer är ständigt ökande.

För våra medlemmar är det inte de enskilda stolparna som berörs mest, utan anslutningen till elnät, beredning av ställverk och annan elutrustning som Tesla behöver för att bygga ut sitt laddnätverk. I grunden riktar sig varslet på Teslas förmåga att konkurrera i Sverige, utan ett bra nätverk av laddstolpar/stationer blir det svårare att konkurrera.

Bolag som berörs är exempelvis; Vattenfall, Eon, Tekniska Verken samt kommunala energibolag.

Stridsåtgärderna träder ikraft den 4 mars 2024 kl. 01:00   
  
Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av stridsåtgärderna förekommer.   

 

Uppdaterad: