Seko om krisberedskap och statens ansvar (DN Debatt)

I dag skriver Seko på DN Debatt med anledning av krisberedskap och statens ansvar.

Publicerad:

"I dag upphandlas samhällskritisk verksamhet och infrastruktur. Staten måste utföra en större del av verksamheterna och inneha en större del av infrastrukturen i egen regi. Därmed skulle en större insyn i samhällskritisk verksamhet och infrastruktur erhållas och beredskapen i händelse av kris och krig skulle stärkas.”

Detta skriver bland annat Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia på DN Debatt. Länk till DN Debatt

Uppdaterad: