Fotograf: Roland Magnusson

Seko driver viktiga frågor på LOs kongress

I dag samlas 350 kongressombud från hela landet på LOs kongress för att diskutera och fatta beslut om 280 motioner. Seko finns givetvis representerade genom tjugotalet kongressombud och förbundet har skickat in 19 motioner till kongressen, som pågår till och med måndag den 20 maj.

Publicerad:

Motionerna som Seko har skickat in spänner över ett brett område av aktuella fackliga och politiska frågor. De avhandlar bland annat lönebildning, tvärfacklig verksamhet, studier, ungdomsverksamhet, järnvägsunderhåll, tandvård, mammografi och karensavdrag.

En annan viktig motion handlar om att Seko vill att LO skyndsamt tar fram en handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet. Det finns sedan tidigare ett kongressbeslut på detta, men inte mycket har hänt, därför påminner Seko LO-kongressen om hur viktig denna handlingsplan är för att motverka att rasism och främlingsfientlighet får fotfäste på arbetsplatserna och att olika grupper ställs mot varandra i ett samhällsklimat som blir allt tuffare.

Seko vill också, i en motion till kongressen, att LO måste kraftsamla kring opinionsbildning genom att ta fram en strategi för att bättre kunna utmana Svenskt Näringsliv och andra kapitalistiska och borgerliga ledarstrukturer i samhället.

Utöver motionsbehandling ska även val av nya poster till LO-ledningen förrättas. LO-kongressens övergripande tema är ”Vi får Sverige att fungera” och hela kongressen direktsänds via LOs hemsida. På hemsidan hittar du också aktuellt kongressmaterial och beslutsunderlag.

Till LOs kongressida

Uppdaterad: