Seko är starkt kritiska till nedläggning av SiS-hemmet Vemyra

Seko, Service- och kommunikationsfacket, är starkt kritiska till att SiS (Statens Institutionsstyrelse) vill stänga SiS ungdomshem, Vemyra. Beslutet saknar relevant grund och får enorma negativa konsekvenser för såväl de anställda, ungdomarna och för Sollefteå kommun.

Publicerad:

– Myndighetens förslag är ogenomtänkt, ologiskt och ett hårt slag mot såväl våra medlemmar som för alla de ungdomar som behöver stöd och hjälp. Kön till SiS ungdomshem blir längre och längre för varje dag och en nedläggning av Vemyra skulle göra den ännu längre, säger Frida Strandberg Landin, ordförande i Sekos klubb inom SiS.

SiS ungdomshem Vemyra har cirka 100 anställda.

– SiS försöker nu lösa ett problem med ledningsstrukturen på Vemyra med att stänga en hel verksamhet vilket för stora konsekvenser för många anställda och ungdomar som har det tufft. Det rimliga vore att man istället såg till att man fick en fungerande ledning på denna institution som man gör på andra ställen där det inte fungerar, säger Frida Strandberg Landin.

– Jag tycker det är under all kritik hur myndigheten planerar och agerar i denna fråga. Arbetsgivaren har haft ett möte med de anställda på ungdomshemmet där de informerades om myndighetens planer att stänga institutionen. Våra medlemmars upplevelse av mötet var att arbetsgivaren hängde ut behandlingspersonal och menade att de var inkompetenta och inte kunde garantera en bra vårdkvalitet, säger Frida Strandberg Landin.

– Ett annat skäl som myndigheten använder är att det är svårt att rekrytera personal. Detta är dock inte unikt för Vemyra utan ett omfattande problem för de flesta institutioner i Sverige. Det är heller inte länge sen som Vemyra fick ett förändrat vårduppdrag och bytte målgrupp, vilket jag anser att personalen tacklat på ett föredömligt sätt, fortsätter Frida Strandberg Landin.

En första förhandling har genomförts om avvecklingen och där var Seko oenig med arbetsgivaren och Seko har lämnat in en framställan om ytterligare förhandling med arbetsgivaren i ärendet. Seko kommer att kräva att förslaget återtas och att myndigheten istället vidtar åtgärder för att få verksamheten på Vemyra att fungera bättre.

– Många medlemmar och anställda är uppgivna, oroliga och försöker hitta andra jobb. Det finns många lediga tjänster inom SiS med det finns ingen annan institution i närområdet som man kan omplaceras till. Detta påverkar dock inte bara våra medlemmar och ungdomarna det påverkar även hela Sollefteå kommun, där SiS är en av de större arbetsplatserna. Jag välkomnar den kritik som framförts av lokala politiker i kommunen som ser allvarligt på myndighetens beslut, säger Frida Strandberg Landin.

Seko SiS på seko.se

Uppdaterad: