Övergång av organisationsrätten till Seko från Kommunal

På LOs kongress den 17-20 maj beslutades att organisationsrätten inom djursjukvård och sällskapsdjur övergår till Seko från Kommunal. 

Publicerad:

Bakgrunden till beslutet är att LOs styrelse 18 december 2023, efter en skrivelse från Kommunal, tillsatte en utredning som i dialog med Kommunal skulle ta fram förslag på hur Kommunals avtals- och organisationsområde ska begränsas. 

LO-styrelsen beslutade den 11 mars att anta utredningens förslag kring hur berörda branscher/företag ska fördelas på övriga förbund och detta beslut är nu alltså även antaget av LO-kongressen. Beslutet innebar att de delar av Kommunals avtals- och organisationsområde som tidigare utgjorde Lantarbetarförbundet och som inte är skattefinansierade ska omfördelas till andra förbund inom LO. Ett av de så kallade mottagarförbunden är Seko. 

För Sekos del handlar det om att cirka 1 300 av Kommunals medlemmar inom djursjukvårds- och sällskapsdjursverksamheten kommer att erbjudas medlemskap i Seko.

Nu vidtar en process för att dessa medlemmars övergång från Kommunal till Seko ska bli så bra som möjligt. Inom Seko pågår dessutom ett intensivt förberedelsearbete med bland annat utbildningar och nyanställningar för att på bästa sätt kunna företräda de nya medlemmarna.

För mer information om Seko och medlemskapet, klicka här eller kontakta vår medlemsservice Seko Direkt.

 

Uppdaterad: