Goda nyheter i Sjuk- och efterlevandeförsäkringen

Nu kan du välja ersättningsnivåer i Sjuk- och efterlevandeförsäkringen från Folksam. Försäkringen innehåller tre delar som ger trygghet om du skulle bli sjuk, om du får en allvarlig diagnos eller om du skulle gå bort.

Publicerad:

Missa inte den här försäkringen som ger mycket trygghet för dig och dina nära. Dessutom är det endast 3 månaders begränsning, i stället för 12, om du nytecknar eller ändrar nivåer mellan 1 januari och 31 mars.

Börja året med extra trygghet. 

Läs mer på denna sida (länk till Folksam)

Poster att skriva ut (pdf-fil)

---

Fakta om Sjuk- och efterlevandefärsäkringen

- Sjuk- och efterlevandeförsäkringen erbjuder dig som medlem extra trygghet vid sjukdom, olyckor och i händelse av dödsfall.

- Om du får en allvarlig diagnos kan försäkringen ge dig ekonomisk ersättning för att underlätta under den utmanande perioden. 

- Vid sjukdom eller olycka som hindrar dig från att arbeta som vanligt, kan försäkringen delvis kompensera din inkomstförlust. Den kan ge ersättning under en period om du blir sjukskriven under en längre tid.

- För att säkra familjens ekonomi efter ett eventuellt dödsfall, ger försäkringen också en betydande summa till dina efterlevande.

Uppdaterad: