Ny rapport från Seko vittnar om otrygghet för vägarbetare.

9 av 10 känner oro av att jobba som vägarbetare

Idag presenterar Seko rapporten ”Det handlar om vår säkerhet”. Rapporten handlar om den alarmerande arbetsmiljön för Sveriges vägarbetare. Över tusen Seko-medlemmar som arbetar på vägen har svarat på enkäten och bilden är tydlig. Hela 89 procent uppger att de känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. 91 procent anser att trafikanterna inte visar tillräcklig hänsyn till vägarbetarna.

Publicerad:

– Tyvärr tvingas vi konstatera att vägarbetarnas arbetsmiljö inte har blivit bättre. Våra medlemmar inom vägbranschen vittnar om en vardag där trafikanter inte visar hänsyn, inte respekterar hastighetsgränser och som tittar i mobilen i stället för på vägen när de passerar ett vägarbete. De vittnar också om trafikanter som hotar och i värsta fall utsätter vägarbetare för våld bara för att de gör sitt jobb. Detta är helt oacceptabelt, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

– Våra medlemmar har ingen airbag. Att köra förbi ett vägarbete i hög hastighet är att riskera en annan människas liv och det måste få konsekvenser. Ingen ska behöva dö eller skada sig på jobbet, fortsätter Lavecchia.

Det är inte bara den ökade oron bland vägarbetarna som skickar varningssignaler. Även de faktiska incidenterna är ett stort problem. 60 procent av vägarbetarna uppger att de under det senaste året varit med om någon incident på sin arbetsplats.

– Vi kan inte fortsätta så här. Våra medlemmar vill som alla andra också komma hem välbehållna till sina familjer efter jobbet. Man ska komma ihåg att vägarbetarnas jobb går ut på att göra vägarna bra och säkra att köra på. Det minsta man kan begära är att trafikanterna visar hänsyn när de kör förbi ett vägarbete, säger Andreas Forsberg, ordförande i Sekos branschorganisation inom Väg- och Ban branschen.

Vidare menar Seko att upphandlingarna som görs inom branschen är ett problem.

– Vi ser också hur entreprenörer konkurrerar med priset för att vinna upphandlingar på vägprojekt. I jakten på lägsta bud riskerar säkerhetshöjande åtgärder att prioriteras bort. Säkerheten får aldrig stå tillbaka när kostnaderna ska hållas nere, fortsätter Forsberg.

Några av Sekos krav är:

  • Omledning av trafiken förbi en vägarbetsplats ska alltid vara det främsta åtgärdsalternativet
  • Arbetsmiljön för vägarbetare får aldrig vara en parameter att skära ned på för att vinna en upphandling
  • Hot och våld mot vägarbetare bör likställas med hot och våld mot tjänsteman i straffskalan
  • Kraftig höjning av fortkörningsböter och mer hastighetsbevakning vid vägarbeten
  • Minska antalet entreprenörsled till maximalt två för att öka möjligheten att utkräva ansvar
  • ”Arbete på väg” bör bli en ny del av teorin för att få körkort


Ladda ner: Seko-rapport "Det handlar om vår säkerhet"

Uppdaterad: