Vill regeringen tysta skyddsombuden?

Varje dag sliter nästan 100 000 skyddsombud över hela landet för en bättre arbetsmiljö. Utan landets skyddsombud finns ingen trygghet på arbetsplatserna. Nu hotas skyddsombudens roll av ett nytt direktiv från regeringen.

Publicerad:

När nu regeringen givit Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att oorganiserade ska kunna vara skyddsombud handlar det inte om att värna arbetsmiljön. Det handlar om att flytta makt till arbetsgivarna. På arbetsplatser där facket inte finns är arbetsgivarens makt oinskränkt. Varför skulle frågan om vem som ska vara lokalt skyddsombud vara ett undantag? Och vilket skyddsombud som inte skyddas av vare sig sin fackförening eller den fackliga förtroendemannalagen vågar lägga en 6:6A eller ett skyddsstopp?

Ett skyddsombud behöver kunna säga ifrån, om det behövs vara obekväm. Det kräver ett starkt fack i ryggen. Den som är skyddsombud ska inte behöva vara rädd för att bli av med jobbet eller bli särbehandlad för att den utfört sitt uppdrag. Lika självklart är att inte arbetsgivaren ska utse skyddsombud. Skyddsombudet är arbetskamraternas röst i arbetsmiljöfrågor, inte chefens.

Seko tar nu ställning mot regeringens direktiv – för starka skyddsombud. Följ oss och dela gärna våra inlägg om detta i sociala medier.

Sekos Facebook
Sekos Instagram

 

Frågor och svar om regeringens angrepp på skyddsombuden

 

Varför är frågan om skyddsombuden så viktig?
Det handlar om arbetsmiljön. Varje dag sliter nästan 100 000 skyddsombud över hela landet för en bättre arbetsmiljö. Utan landets skyddsombud finns ingen trygghet på arbetsplatserna. Ett välfungerande system om tagit generationer att bygga upp och räddat tusentals liv ska inte slås sönder. Resultatet skulle bli farligare arbetsplatser och priset skulle betalas i människoliv.  

På vilket sätt riskerar skyddsombud att tystas?
Ett skyddsombud behöver kunna säga ifrån, om det behövs vara obekvämt. Det kräver ett starkt fack i ryggen. Den som är skyddsombud ska inte behöva vara rädd för att bli av med jobbet eller bli särbehandlad för att den utfört sitt uppdrag. Med facket i ryggen har en skyddsombudet stöd av en organisation som sätter in juridiska resurser till skydd för det skyddsombud som gör sig obekväm mot en arbetsgivare. Vilket skyddsombud som inte skyddas av vare sig sin fackförening eller den fackliga förtroendemannalagen vågar lägga en 6:6A, ett skyddsstopp eller ens påtala allvarliga arbetsmiljöbrister?

Hur menar ni att chefen skulle kunna utse skyddsombud?
På arbetsplatser där facket inte finns är arbetsgivarens makt oinskränkt. Varför skulle frågan om vem som ska vara lokalt skyddsombud vara ett undantag? Om inte facket utser skyddsombud blir det någon annan, och självklart kan det styras av chefen vem som utses. Ska det då utses ett skyddsombud som inte har fackligt skydd att driva arbetskamraternas arbetsmiljö? Som inte har ett fack som kan förhandla och i förlängningen gå in med juridiska resurser för att skydda skyddsombudet? Detta kommer inte att fungera. Konsekvenserna av regeringens förslag skulle bli att makt flyttas till arbetsgivarna – inte att arbetsmiljön förbättras eller att antalet dödsolyckor minskas.

Regeringen vill att fler ska bli skyddsombud. Är ni kritiska till det?
Vi anser verkligen att det behövs fler skyddsombud. Det finns mängder av arbetsmiljöproblem att ta tag i. Det syns ytterst i mängden dödsolyckor. Just därför behövs det verkligen fler skyddsombud. Men då menar vi riktiga skyddsombud. Som kan stå upp mot arbetsgivaren utan att vara rättslösa. En arbetsgivare är fri att satsa hur mycket som helst på arbetsmiljön. Men när det inte görs är det skyddsombudet som måste stå upp mot arbetsgivaren för allas arbetsmiljö. Därför måste skyddsombudet ha skydd av facket.

Arbetsmiljöverket har just nu bara ett uppdrag att se över hur vi får fler skyddsombud. Där kan vi säkert bidra. Men tanken om att det ska bli fler skyddsombud genom att ta bort deras skydd av facket är befängd.

Är det här något regeringen vill?
Det är ju ingen hemlighet att flera partier, som Sd, på olika sätt velat ta bort skyddsombudens rätt till fackligt skydd tidigare. Just nu finns det ett förslag till Arbetsmiljöverket om att se över hur fler kan bli skyddsombud. Där finns en mycket konstig skrivning som kan tolkas som att man vill kunna ta bort fackets skydd. Om det är en attack mot facket eller bara total okunskap vet vi inte säkert nu. Men det vi vet är: ska vi kunna försvara en bra arbetsmiljö måste facket kunna skydda skyddsombudet.

Så vad gör ni om Arbetsmiljöverket öppnar för ett annat system?
Arbetsmiljöverket har inte uppdrag att ändra några lagar. Det blir bara aktuellt om regeringen vill göra det För oss handlar det om att försvara Sveriges anställda och våra medlemmars rätt till en bra arbetsmiljö. Det tänker vi påtala för både regering och Arbetsmiljöverket. Den dagen någon politiker tänker göra allvar av att ta bort skyddet för anställdas arbetsmiljö – ja, då kommer vi garanterat reagera mycket, mycket hårdare. Förhoppningsvis kommer vi aldrig dit.

Vad gör ni om regeringen går vidare och lägger skarpa förslag?
I så fall kommer vi att visa politikerna att vi inte kan acceptera en ordning där chefen får utse sina egna skyddsombud och skyddsombuden lämnas ensamma, utan det fullständigt nödvändiga skyddet från facket. Det handlar om arbetsmiljön för miljoner människor i Sverige.

Uppdaterad: