Fotograf: Alan Kartal

”Vi har alla ansvaret för ett mer jämställt samhälle”

I dag är det den internationella kvinnodagen. En dag som i den bästa av världar inte skulle behövas. Men den är kanske mer aktuell idag än på länge.

Publicerad:

Kriget i Ukraina och de inte lika uppmärksammade konflikterna som pågår i andra delar av världen visar på ytterligheterna, hur kvinnor utnyttjas och förnedras som en del av krigsföringen. Men det är inte bara under krig som kvinnor utnyttjas och trakasseras. Enligt FN utsetts var tredje kvinna i världen för våld eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Bara för att de är kvinnor.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Viktiga steg för en ökad jämställdhet har tagits genom åren. Men mycket finns kvar att göra i arbetet för att kvinnor och män ska behandlas lika. Det handlar om jämställda löner, om representation i beslutande församlingar och det handlar om nolltolerans mot hot, våld och sexuella trakasserier.

Vi har alla ett ansvar när det gäller arbetet för ett mer jämställt samhälle. Som facklig organisation har vi ett extra stort ansvar. För när vi är många så blir vår röst starkare och vi har större möjlighet att göra skillnad. Idag vill vi särskilt lyfta fram det arbete som vi och alla våra förtroendevalda gör ute på arbetsplatserna mot hot, våld och sexuella trakasserier.

Och kom ihåg, alla kan göra något!

Förbundsstyrelsen, Seko

Uppdaterad: