Stöduttalande från Sekos centrala ungdomskomitté

Sekos centrala ungdomskomitté uttrycker sitt stöd för förbundet i de pågående förhandlingarna om nytt kollektivavtal för spårtrafiken. Även Målarna får stöd av ungdomskomittén.

Publicerad:

Stöduttalandet för spårtrafiken:

"Tisdagen den 2 maj gick Seko ut med varsel om strejk inom spårtrafiksområdet. Detta på grund av bristande arbetsförhållanden och en ovilja att förhandla från arbetsgivarsidan. Seko:s krav handlar om lägsta nivå av anständighet och värdighet. Trots detta har arbetsgivaren vägrat gå arbetarna till mötes. I dag meddelade parterna att strejken skjuts upp till måndag 15:00.

Sekos ungdomar uttrycker sitt fulla stöd för de krav förbundet har gått in med i förhandlingarna, och stöttar alla de arbetare som sliter varje dag för att få spårtrafiken att rulla. Spårtrafikens arbetare förtjänar år 2023 att få ha en värdig arbetsmiljö och möjligheten att kunna planera sin egen fritid.

Stockholm den 11 maj 2023
Sekos centrala ungdomskommitté"

 

Stöduttalande för Målarna:

"Förra veckan gick fackförbundet Målarna ut med varsel om strejk på 22 arbetsplatser i hela landet, som omfattar 390 målare. 

Måleriföretagen vill förlänga möjligheten till provanställning därför att arbetsledningen prioriterar sin egen semester över arbetarnas anställningstrygghet, och tycker det är för svårt att planera utefter den nuvarande längden på provanställning. Arbetsgivarna har ansvaret för att leda och fördela arbetet, ta det ansvaret istället. Vi unga i Seko anser att provanställning är en osäker anställningsform som inte ska förlängas mer än nödvändigt. Som arbetsgivare ska det inte behöva ta ens tre månader för att avgöra om en arbetare har kompetensen för det arbetet som ska utföras. Chefernas brist på planeringsförmåga ska inte gå ut över arbetarna. 

Sekos ungdomar står bakom Målarnas krav. 

Stockholm den 11 maj 2023
Sekos centrala ungdomskommitté"

Uppdaterad: