Seko har växlat yrkanden med Almega för bransch Kommunikation

19 april växlade Seko yrkanden med Almega för bransch Kommunikation. Rättvis sjuklön och möjlighet att avstå semestertillägget och i stället erhålla ledig tid är två hjärtefrågor från Seko.

Publicerad:

– Inom Bransch kommunikation ser vi många förbättringsområden. Rättvis sjuklön, valfrihet gällande semestertillägget, OB ersättning passet ut vid nattarbete och tydligare regler för deltidsanställda att få övertidsersättning är några förändringar vi föreslår, säger Sune Blomkvist, ansvarig ombudsman för avtalsområdet inom Seko.

– Vi ser att det kommer bli en tuff avtalsrörelse då arbetsgivaren vill införa en ny anställningsform som kallas ”avtalad visstid”, möjlighet att förlänga provanställningar vid frånvaro, möjlighet att avsluta tidsbegränsad anställning i förtid och avskaffa flexpension för de mellan 18 och 24 år. Det kommer bli en tuff avtalsrörelse, avslutar Sune Blomkvist.

– Under maj träffar vi Almega och har så kallade kansliöverläggningar. Det betyder att vi förklarar i detalj hur våra respektive yrkanden ska fungera och vad som brister idag.

– Under juni börjar vi förhandla, då är även vår förhandlingsdelegation inkallad till Stockholm.

Avtalet löper ut 31 juli 2023. Sekos målsättning är att avtalet är på plats innan halvårsskiftet.

Utöver detta förväntar vi oss även att få det som industrins parter gjort upp om tidigare:

  • Ett tvåårigt avtal
  • Märket som är satt till 7,4 procent under avtalsperioden

Läs Sekos yrkanden i sin helhet
Läs Almegas yrkanden i sin helhet

Uppdaterad: