Seko varslar om strejk på spårtrafikområdet

Seko, Service- och kommunikationsfacket, har idag beslutat att varsla om strejk på spårtrafikområdet. Varslet innebär att cirka 1 200 medlemmar tas ut i strejk i tre olika steg om ingen uppgörelse nås.

***Länk till sida med samlad information längst ner i nyhet***

Publicerad:

***Nytt: Strejkvarsel skjuts upp till måndag 15/5

Det handlar om allt ifrån medlemmar på Transdev (Öresundstrafiken), SJ, Green Cargo och MTR Tunnelbanan i Stockholm. Vidare varslar Seko om nyanställnings-, mertids-, och nyanställningsblockad på hela avtalsområdet.

Det är främst två sakfrågor som har lett till att förbundet nu tvingas lägga ett strejkvarsel. Dels handlar det om att det måste bli ett slut på sena schemaändringar och medlemmarna måste få tid till återhämtning.

Sekos medlemmar i branschen vittnar om att scheman ändras med extremt kort varsel vilket omöjliggör ett normalt familje- och fritidsliv.

– Detta är inget annat än en modernare form av livegenskap. En stor majoritet av våra medlemmar inom spårtrafiken har svårt att förena sitt arbete med fritid och familjelivet. Många ser bara en utväg och det är att sluta jobba i branschen. Är det så vi ska ha det? Ska man inte kunna ha familj och barn för att man arbetar i järnvägsbranschen? Våra medlemmar vittnar och att det aldrig har varit så många som börjat jobba i branschen men sedan slutat igen. En fungerande järnväg är avgörande för att ett samhälle ska fungera. Det är nu hög tid att vår motpart förstår att man måste ge våra medlemmar bättre villkor när det gäller att kunna planerna sina liv. Våra medlemmar måste som alla andra kunna få vardagen att fungera och det får man inte idag. Vi måste få nu ett stopp på personalbristen, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

– Utvecklingen i spårtrafikbranschen går åt helt fel håll. En alldeles färsk undersökning bland våra medlemmar visar att hela 2/3 har svårt att förena arbetet med fritid och familj. Detta är oacceptabelt, fortsätter Lavecchia.

För att motverka den höga personalbrist som följer av den kris som spårtrafiken befinner sig i behöver parterna stärka incitamenten för enskilda arbetstagare att stanna kvar i branschen. Det är synnerligen viktigt givet den höga yrkeskompetens som krävs för att arbeta inom spårtrafiken. Rätt till sammanhållen ledighet är ett sådant incitament. Ledighet gör det lättare att stanna kvar i yrket eftersom möjligheterna till återhämtning ökar, vilket är viktigt vid ansvarsfullt arbete med oregelbundna arbetstider dygnets alla timmar, årets alla dagar.

– Allt som kan göras för att stoppa personalbristen branschen måste göras. Alla förstår att det är ett oerhört stort ansvar att transportera såväl många människor som gods på järnvägen. Det handlar i grunden om att ansvara för väldigt många människors säkerhet och ytterst om många liv. Att våra medlemmar får en rimlig återhämtning för att kunna vara pigga när man ansvarar för att transportera både människor och gods är A och O för säkerheten. Lika viktigt är det att man behåller erfaren personal i branschen. Vi kräver därför att våra medlemmar får möjlighet till en bättre återhämtning så att de kan framföra tågen på ett säkert sätt, säger Sekos avtalssekreterare, Ulrika Nilsson.

– Vår motpart, Almega Tågföretagen, har i förhandlingarna sagt att de inte vill diskutera och förhandla mer om vi inte lägger ett varsel. Nu är det upp till bevis, fortsätter Nilsson.

Det första steget i Sekos varsel träder i kraft måndagen den 15 maj klockan 15.00. Steg 2 den 19 maj och steg 3 den 22 maj.

Samlad information om Sekos varsel på denna sida

Uppdaterad: