Seko välkomnar förslag om utökade befogenheter på LVM- och ungdomshem

Publicerad:

Seko välkomnar de förslag som idag har presenterats kring utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem. Utredningen som idag lade fram sina förslag tillsattes efter påtryckningar från bland annat Seko. Förslagen ligger i linje med Sekos åsikt om att möjligheterna för att använda sig av elektroniska kommunikationstjänster, så kallad EKT, måste begränsas. 

”Det är något som vi från Seko efterlyst och drivit länge. Användning av EKT inne på institutioner används idag för att möjliggöra rymningar och insmuggling av till exempel droger. Det är glädjande att utredningen nu landar i förslag på skärpningar på detta område. säger Gabriella Lavecchia, förbundsordförande Seko.”

I en medlemsundersökning som Seko presenterade i juni 2022 uppgav 78 procent av de svarande att deras arbetssituation påverkas negativt av att ungdomar och klienter kan använda EKT inne på institutionerna. I samma undersökning svarade 92 procent att de upplevde att användningen av EKT skapar möjligheter till oegentligheter för ungdomar/klienter.

”En begränsning av EKT kommer inte bara att minska risken för rymningar, det kommer också ge Sekos medlemmar på institutionerna bättre förutsättningar att bedriva det vårdande arbete säger Peter Kvist, förhandlingsansvarig på Seko SiS.”

Läs utredningsförslagen här

Uppdaterad: