Seko stoppar brev och paket till Tesla

Sekos förbundsstyrelse (Service- och kommunikationsfacket) beslutade idag att varsla om sympatiåtgärder till stöd för IF Metalls konflikt med den globala biltillverkaren, Tesla. Skälet till konflikten är att Tesla och deras ägare Elon Musk vägrar att teckna kollektivtal och följa spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden.

Publicerad:

– IF Metalls kamp är även vår kamp. Genom att vägra förhålla sig till spelreglerna här i Sverige så försöker Tesla skaffa sig konkurrensfördelar genom att ge arbetarna sämre löner och villkor än de skulle haft med ett kollektivavtal. Det är givetvis helt oacceptabelt. Den strid som nu IF Metall tar är viktig för hela den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför har vår förbundsstyrelse valt att lägga ett sympativarsel, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Sekos sympatiåtgärder innebär blockad mot utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall som görs av PostNord och CityMail till Teslas samtliga arbetsplatser på samtliga orter i Sverige. Detta innebär att exempelvis reservdelar och komponenter till verkstäderna inte kommer levereras av dessa logistikbolag. Blockaden innebär att sympatiåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

– Vi backar IF Metall till 100 procent i denna viktiga konflikt. Vi är inne i en viktig period för svensk fackföreningsrörelse och för den svenska modellen. Vi och våra medlemmar kommer att göra allt vi kan för att vi tillsammans ska gå segrande ur denna kamp för rättvisa villkor för Teslas anställda, säger Sekos avtalssekreterare, Ulrika Nilsson.

Sekos stridsåtgärder träder ikraft den 20 november 2023 klockan 01:00

Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av stridsåtgärderna förekommer.

Fårgor och svar om Sekos varsel

Uppdaterad: