Fotograf: Mostphotos

Seko släpper klimatpolitiskt program

För Seko är det viktigt att engagera sig i klimatfrågan och den gröna omställningen av samhället. Seko vill inte lämna bort beslutsmakt som påverkar våra medlemmar oavsett om det gäller arbetsförhållanden eller beslut som fattas i anslutning till klimatfrågan.

Publicerad:

Klimatomställningen pågår och Seko måste vara en aktiv del av den. Annars skapas en framtid där arbetstagares perspektiv inte inkluderas. Därför har Seko tagit fram ett klimatpolitiskt program. Om vi inte skapar oss en upp­fattning, analyserar problem, möjligheter och bidrar med förslag och lösningar så kommer ingen annan att tänka på våra medlemmar eller lyfta deras perspektiv.

– Om vi vill att omställningen ska bli rättvis måste vi en­gagera oss i klimatfrågan, säger Gabriella Lavecchia, förbundsordförande Seko.

Sekos förbundsstyrelse beslutade under tisdagens möte att anta Sekos nya klimatpolitiska program som innehåller tre delar.

1. Sekos politiska förslag

2. Sekos syn på överenskommelser med motparterna i klimatfrågan

3. Sekos organisation

Seko har tidigare varit aktiva när det kommer till klimatfrågan, även om det inte har samlats i ett dokument.

– Jag är verkligen glad och stolt över att vi äntligen har ett klimatpolitiskt program på plats där vi ramar in frågan och har hittat ett angreppssätt som vi tror kommer fungera för oss som fackförbund, fortsätter Lavecchia.

Arbetet med att ta fram programmet har skett i samarbete med många av Sekos branschorganisationer, förtroendevalda och anställda.

– Det är nu det verkliga jobbet tar vid. Jag uppmanar verkligen till att läsa och utifrån det fundera på hur vi kan angripa frågan ute på arbetsplatserna, avslutar Lavecchia.

Läs eller ladda hem Sekos klimatpolitiska program (pdf)

Uppdaterad: