Seko överklagar Arbetsmiljöverkets beslut om ensamarbete på pendeltågen

Seko, Service- och kommunikationsfacket, har idag, tillsammans med ST, beslutat att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut om att upphäva skyddsstoppet mot ensamarbete på pendeltågen i Stockholm.

Publicerad:

Arbetsmiljöverket hävde den 26 april 2023 det skyddsombudsstopp som lades av Sekos och STs skyddsombud på MTRs pendeltåg i Stockholm. Skälen som angavs var att det inte fanns tillräckligt med stöd för att hävda att det aktuella arbetet innebar sådan fara för liv eller hälsa att det är påkallat från skyddssynpunkt att förbjuda arbetet. Arbetsmiljöverkets samlade bedömning var att det inte fanns skäl att meddela förbud.

–Vi gör en helt annan bedömning än vad Arbetsmiljöverket gör. Våra skyddsombud lägger inga skyddsstopp för skojs skull utan man gör det när det verkligen finns stora risker för våra medlemmar. Vår uppfattning är att ensamarbetet på pendeltågen är förenade med stora risker, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Skyddsombuden på MTR har löpande fått in rapporter om incidenter och tillbud sedan MTR övergick till att köra pendeltågen som ensambemannade i 50 % av tågen den 5 december 2022. Det gäller främst fall där en ensam lokförare tvingats evakuera tåg, hantera påkörning eller avsyna tåg. Skyddsombuden uppger att det i dessa fall blir tydligt att de åtgärder som MTR beslutat inte räcker för att undanröja risken för att en ensam lokförare hamnar i en situation som innebär en påtaglig risk för våld eller hot om våld, eller att det uppstår ohälsa till följd av stark psykisk press.

–Vi har sedan frågan aktualiserades om att MTR ville avveckla tågvärdarna varnat för riskerna för våra medlemmar. Det är ytterst anmärkningsvärt att varken MTR, politikerna eller nu Arbetsmiljöverket inte tagit denna fråga på ett större allvar. När det gäller MTRs hantering är vi tyvärr inte förvånade, de har ofta visat att de inte är ett föredöme som arbetsgivare. Men vi och våra medlemmar blev till och med lovade av Socialdemokraterna i Stockholm att de skulle besluta att tågvärdarna skulle tillbaka om de vann valet. Detta löftesbrott är inget annat än ett stort svek mot våra medlemmar–, säger Gabriella Lavecchia.

Ytterligare information: Jonas Pettersson, Planerings- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49

Uppdaterad: