Seko om ny järnvägsutredning: "Regeringen lappar och lagar"

Regeringen har idag presenterat ytterligare en i raden av utredningar kring hur underhållet av den svenska järnvägen ska förbättras och hur Trafikverket ska bli bättre och mer effektiv som beställare. Men inte ett ord om alternativet att ta tillbaka delar eller hela järnvägsunderhållet i egen regi nämndes.

Publicerad:

– Jag tycker det är beklagligt att regeringen inte tar till sig av den riktning som presenteras i utredningen om Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18), nämligen att låta Trafikverket ta tillbaka delar av järnvägsunderhållet i egen regi. Nu tillsätter regeringen istället ytterligare en utredning för att lappa och laga en icke-fungerade marknad, säger Gabriella Lavecchia förbundsordförande Seko.

I grunden anser Seko att den bästa organiseringen av framtidens järnvägsunderhåll vore att i ett första steg låta Infranord som helhet övergå helt till Trafikverket, vilket skulle utgöra cirka 50 procent av underhållsmarknaden. Det skulle på ett enkelt sätt bidra till den så viktiga kunskapsöverföreningen till Trafikverket, som krävs för att Trafikverket kunna ha koll på sin anläggning och därmed också bli en bättre beställare. På sikt menar Seko att möjligheten för Trafikverket att ta tillbaka allt underhåll i egen regi borde hållas öppen.    

På pressträffen där infrastrukturminister Andreas Carlsson presenterade den nya utredningen nämndes flertalet gånger den samverkan som regeringen haft med aktörer i järnvägsbranschen. En dialog som regeringen än så länge inte haft med fackföreningsrörelsen.

– Jag träffar gärna ansvarig minister Andreas Carlson för att prata om den verklighet som våra medlemmar som varje dag arbetar med järnvägsunderhåll upplever. Det är bra att ministern pratar med aktörer i branschen men jag beklagar att han inte har visat något intresse för att höra Sekos erfarenheter och förslag på förbättringar, säger Gabriella Lavecchia

Läs mer här: Regeringen tar nästa steg för att stärka järnvägens punktlighet och tillförlitlighet

 

Uppdaterad: