ME och Seko växlar yrkanden

Seko och Maskinentreprenörerna har växlat yrkanden

I dag växlade Seko yrkanden med Maskinentreprenörerna (ME) gällande löner och villkor på Maskinföraravtalet. Viktiga frågor för Seko är bland annat bättre personalutrymmen och möjlighet att granska lönerna för de som jobbar på avtalsområdet.

Publicerad:

Kraven på löneökningar följer LO-samordningen och Seko kräver således löneökningar med lägst 4,4 procent och en satsning på att få upp de lägsta lönerna på avtalsområdet. Avtalsperioden ska vara 12 månader.

Lönegranskningen är en fråga som Seko fortsatt driver i denna avtalsrörelse. Seko vill att lokal facklig organisation ska få möjligheten att ta del av och granska lönelistor.

– Det förekommer tyvärr att våra medlemmar inte får den löneökning de har rätt till och i vissa fall inte fått någon löneökning alls på flera år. Därför är det viktigt att vi ges möjlighet att kontrollera lönerna ute bland företagen, säger Magnus Ekeljung, avtalsansvarig ombudsman på Seko.

Seko vill också ha in en skrivning i avtalet som möjliggör för facket att ta del av anställningsavtalen, för att bland annat kunna kontrollera anställningsformer. Vidare yrkar Seko på att lönenivån för dumperförare ska upp i nivå med maskinförarnas lön. Det är en fråga som Seko har drivit i flera tidigare avtalsrörelser.

Ett annat viktigt krav för Seko är att skrivningarna om personalutrymmena i avtalet uppdateras.

– Att personalutrymmena eller bodarna har grundläggande faciliteter och en anpassning utifrån könstillhörighet borde vara en självklarhet för arbetsgivarna, men det är inte så på flera etableringar. Det här är en viktig arbetsmiljöfråga som handlar både om trivsel och att få bra möjligheter att sköta sin hygien, säger Magnus Ekeljung.

Bland Maskinentreprenörernas yrkanden går det att utläsa att man bland annat vill frysa ingångslönerna och möjliggöra senare utbetalning av lön (efterskottslön). ME vill också luckra upp arbetstidsreglerna i avtalet och göra det lättare för företagen att hyra in arbetskraft, utan förhandlingar med facket.

Sekos förhandlingsdelegation fortsätter nu att analysera ME:s yrkanden och flertalet förhandlingstillfällen är inbokade under våren.

Sekos yrkanden i sin helhet (länk)
ME:s yrkanden i sin helhet (länk)

Uppdaterad: