Seko har växlat yrkanden med Sobona

I dag har Seko växlat yrkande med Sobona för flygplatsavtalet och Energiavtalet.

Publicerad:

- Inom flygplatsavtalet vill våra medlemmar förbättra reglerna kring ersättning då arbetsgivaren beordrar mertid- och övertidsarbete, säger Sune Blomkvist, ombudsman på Seko. Vi känner en oro över att Sobona vill luckra upp delar av vårt avtal och inte ge garanterade löneökningar i procent.

- Inom Energiavtalet ser vi många förbättringsområden. Likvärdig pensionsinsättning och slopad rätt för arbetsgivaren att förskjuta arbetstiden, företagshälsovård, beredskap, semester är förändringar vi kommer att föreslå, säger Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

- Vi ser att det kommer bli en tuff avtalsrörelse då arbetsgivaren vill erbjuda ett tillsvidareavtal utan några procenthöjningar på lönen i vårt centrala avtal. En ny tidsbegränsad anställningsform, längre uppsägningstid och lägre pensionsavsättningar är det Sobona vill förändra i befintligt avtal och ytterligare förändringar som inte våra medlemmar efterfrågar. Det kommer bli en tuff avtalsrörelse, avslutar Ulrika Nilsson.

Utöver detta så bör även LOs samordning in:

  • Löneökningar med minst 4,4 procent dock med ett lägsta utrymme om 1 192 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.
  • Avtalens lägstalöner höjs i tillämpliga fall med ett krontal som motsvarar 115 procent av 1 192 kronor, vilket motsvarar 1 371 kronor, oaktat angivet utrymme enligt punkt ovan. I övriga fall ska avtalens lägsta löner höjas med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt inom avtalsområdet.
  • Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt ovan.
  • Avtalsperiodens längd är 12 månader.
Uppdaterad: