Regeringen föreslår förändringar i a-kassan

Regeringen föreslår en ny a-kassa där inkomst ska avgöra om en person kan få a-kassa, i stället för arbetad tid som gäller i dag. Ännu är inte alla detaljer på plats, men förslaget bygger på en utredning som den förra regeringen tog emot för drygt tre år sedan. 

Publicerad:

Linda Agetoft, Sekos förbundssekreterare, tillika ordförande i Sekos a-kassa, menar att grunden i förslaget är positivt.

– En arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster underlättar för våra medlemmar att förutse vilken ersättning de har rätt till. Ersättningen kommer att baseras på uppgifter från Skatteverket i stället för arbetsgivarintyg om arbetade timmar. Ett nytt regelverk kommer också att underlätta handläggningen hos vår a-kassa vilket skulle gynna våra medlemmar jämfört med dagens komplicerade regler, säger Linda Agetoft.

Sekos a-kassa har dock hög servicenivå och bra handläggningstider trots dagens krångliga regelverk. En nyckel till det är kopplingen mellan fack och a-kassa.

– Detta gör att a-kassan känner våra medlemmar och våra branscher på ett betydligt bättre sätt än om de varit helt skilda från facket. Fackliga a-kassor är och har varit avgörande för att systemet ska fungera såpass bra som det gör, säger Linda Agetoft.

Detaljerna i regeringens förslag är dock ännu inte klara.

– Vi vet ännu inte hur förslaget kommer se ut i alla delar, exempelvis ersättningsnivåer eller andra villkor. Vi kommer bevaka detta noga och fortsätta föra fram våra medlemmars intressen, säger Agetoft.

Uppdaterad: