”Nej till fängelseplatser utomlands”

De så kallade Tidöpartierna presenterade idag en utredning om att hyra fängelseplatser utomlands. Seko, Service- och kommunikationsfacket, är kritiska till förslaget.

Publicerad:

– Det är ingen hemlighet att Kriminalvården är i kris. Det handlar om såväl kapacitetsbrist när det gäller antalet platser som för lite personal. Vi har under lång tid varnat för krisen inom Kriminalvården men regering efter regering har inte tagit dessa varningssignaler på allvar. Lösningen på detta är knappast att skicka intagna till fängelser utomlands. Det är varken försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv eller utifrån hur Kriminalvårdens uppdrag är formulerat. Det handlar om att bygga fler fängelser och satsa på personalen för att få ordning på verksamheten, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Liknande projekt har genomförts i Norge och i Danmark stoppade man planerna när det visade sig att finansieringen inte gick att få ihop. Det finns även andra aspekter som talar emot.

– Statlig verksamhet ska inte utlokaliseras till andra länder. Det handlar om rättssäkerhet men också om att förhindra att statliga verksamheter avyttras och bedrivs i privat regi. I dag är infiltration och otillåten påverkan en av våra största utmaningar och därför ska kriminalvårdens arbete skötas av staten. Bättre villkor för personalen och fler fängelseplatser i Sverige är det som kommer lösa Kriminalvårdens problem, säger Christer Hallkvist, ordförande i Sekos förhandlingsorganisation i Kriminalvården.

Uppdaterad: