Justering av gamla inkomstuppgifter för Väg och ban

Mot bakgrund av det finns ett stort antal medlemmar med ej uppdaterade  inkomstuppgifter i vårt medlemsregister, fattade förbundsstyrelsen i oktober 2023 beslut om en engångsinsats för att komma till rätta med detta.

Publicerad:

Beslutet är förankrat i organisationen och innebär en riktad kommunikationsinsats till medlemmarna inom Seko Väg och ban, med en uppmaning till medelmmarna om att kontrollera och uppdatera sina inkomstuppgifter om dessa är felaktiga.

Under november och december kommer berörda medlemmar, omkring häften av alla medlemmar inom väg och ban, att få information per mail och brev med uppmaning att själva uppdatera sina löneuppgifter på mina sidor (under "ändra löneuppgft) eller genom att kontakta förbundet.

Beslutet innebär vidare att medlemmar inom Väg och ban, där vi inte fått in uppdaterade löneuppgifter, kommer att läggas i den högsta avgiftsklassen den 1 januari 2024 i högsta avgiftsklassen.

Även efter den 1 januari kommer medlemmar kunna kontakta förbundet för att rätta sina löneuppgifter och hamna i rätt avgiftsklass.

Uppdaterad: