Fotograf: Seko

I dag är det skyddsombudens dag!

Runt om i landet jobbar nästan 100 000 skyddsombud för säkra arbetsplatser och en bra arbetsmiljö. Det arbetet är värt att uppmärksamma, fira – och att försvara!

Publicerad:

Rollen som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och i Sverige har skyddsombudet en unikt stark ställning. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med de anställda och deras representanter – det vill säga skyddsombuden.

Nu finns ett hot mot skyddsombudens starka ställning och arbete. Regeringen direktiv till Arbetsmiljöverket om att lämna förslag på åtgärder för att oorganiserade ska kunna vara skyddsombud handlar inte om att värna arbetsmiljön. Det handlar om att flytta makt till arbetsgivarna.

Just nu pågår arbetsmiljöveckan och Seko sätter med sin kampanj Trygg på jobbet fokus på det fantastiska arbete skyddsombuden gör.

Läs mer om hotet mot skyddsombuden arbete och Sekos kampanj här

Följ Sekos kampanj Trygg på jobbet på Facebook och Instagram

Uppdaterad: