Almegas Einar Humlin och Sekos ombudsman P-O Fällman har skrivit på ett nytt telekomavtal

Avtal klart för telekombranschen

Seko har skrivit under ett nytt tvåårigt avtal för Seko-medlemmar som arbetar i telekombranschen. Avtalet gäller för perioden 1 april 2023-31 mars 2025 och innebär att fälttekniker äntligen får rätt till bättre arbetsmiljö i samband med rast.

Publicerad:

– Vi är mycket nöjda med vår förhandlingslösning i frågan, säger Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson. Förhandlingarna har varit mycket svåra och arbetsgivaren har sagt att avtalet innebär stora kostnadsökningar. Vi menar att förändringen är absolut nödvändig för att kunna attrahera fler att söka sig till branschen. Det finns väldigt få kvinnliga fälttekniker, många menar att branschens rastförhållanden bidragit till detta.

Samtliga företag i branschen ska nu tillsammans med lokala företrädare för Seko samt skyddsombud göra en grundlig översyn av de villkor som råder vid rast. Där skall man gå igenom fältteknikerns tillgång till olika faciliteter. Bland annat handlar det om tillgång till toalett, rinnande vatten, matutrymme samt möjlighet att värma mat.

– Det har varit förskräckligt att ta del av de berättelser som fälttekniker berättar om när de har rast. Äntligen för vi in telekombranschen i 2000-talets arbetsmiljö, säger Sekos ombudsmän P-O Fällman och Mattias Theliander som förhandlat fram det nya avtalet. 

Företagen skall teckna lokala överenskommelser med Seko senast 1 april 2024. Gör de inte det finns det tydliga stupstocksregler där arbetsgivaren måste förlägga ett betalt måltidsuppehåll om minst 30 minuter eller betala en ersättning till fältteknikern om 92 kronor.

Här hittar du de förändrade lönerna

 • Löneavtalet ger 4,1 procent att fördela i lokala förhandlingar från 1 april 2023, minimilönerna i avtalet höjs med 1350 kronor och detta ger följande utfall:
 • Lägstalön arbetstagare heltid 18 år från 1 april 2023= 20 808 kr,  1 april 2024 =21 453
 • Lägstalön arbetstagare ett års erfarenhet från 1 april 2023= 22 043, 1 april 2024 =22726
 • Lägstalön arbetstagare två års erfarenhet från 1 april 2023=  23 126  1 april 2024 23 843
 • Minimilön yrkesarbetare fältteknik 2 års yrkeserfarenhet från 1 april 2023 =24 942  1 april 2024=25 715
 • Minimilöner yrkesarbetare fältteknik 5 års yrkeserfarenhet från 1 april 2023 =28 103 från 1 april 2024= 28974
 • Från 1 april 2024 höjs lönerna med 3,1 procent + avsättning till flexpension med 0,2 procent
 • Extra låglönesatsning för de som tjänar under 28 000 kr

Kort om avtalet i övrigt:

 • Förändringar i löneavtalet för personer som får utökat ansvar i sitt arbete
 • Bättre integritetsskydd genom årliga uppföljningar av programvaror som arbetsgivare kan använda i övervakande syfte
 • Längre begränsningsperiod för arbetstiden från 4 veckor till 2 månader
 • Uppföljning av den totala arbetstiden inklusive restid
 • Utredning om distansarbete

Det nya avtalet i sin helhet

Uppdaterad: