Nytt avtal klart för skärgårdstrafiken

Seko har idag kommit överens med Almega Tjänsteföretagen om ett nytt avtal för skärgårdstrafiken. Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025.

Publicerad:

Lönerna höjs i enlighet med det så kallade märket. Extra avsättning till avtalspension utökas med 0,2 procent från den 1 oktober 2024 och blir därmed 0,7 procent framgent.

Förhandlingarna har förts i enlighet med god sed på arbetsmarknaden.

 

Nya tarifflöner från 1 oktober 2023 enligt nedan.

--

Begynnelselön                      22 731 kr

1 år                                           23 440 kr

2 år                                           24 976 kr

4 år                                           28 074 kr

5 år                                           28 356 kr

6 år                                           28 664 kr

7 år                                           29 615 kr

8 år                                           30 682 kr

9 år                                           31 729 kr

Avtalet i sin helhet publiceras på hemsidan inom kort.

Uppdaterad: