Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

Seko och Almega Tjänsteförbunden har träffat en ny överenskommelse på avtalsområdet Järnvägsinfrastrukur. Avtalet berör framför allt medlemmar som arbetar inom Infranord. Ett antal mindre företag finns också på avtalsområdet.  

Publicerad:

Avtalsperioden är på 24 månader och gäller 2023-05-01 till och med 2025-04-30 och omfattar ett värde av 7,4 procent. Avsättning 4,1 procent den 1 maj 2023 och 3,1 procent 1 maj 2024.

Löneökningar (grundlön, se pdf nedan för lönetaballer)

  • År 1: en ökning på: 1 211 kronor vilket leder till en ny lägsta grundlön på: 30 746 kronor från och med 23-05-01.
  • År 2: en ökning på: 953,12 kronor vilket leder till en ny lägsta grundlön på: 31 699 kronor från och med 24-05-01.
  • Avsättning till Flexpension år 2 med 0,2 procent.
  • Traktamentet höjs enligt Skatteverkets allmänna råd och rutiner.

 

– Frågan om traktamenten har varit särskilt viktig för oss, där ersättningarna tidigare halkat efter, men där vi nu har justerat detta så att ersättningarna följer Skatteverkets rekommendationer. Vidare har vi tillsatt tre arbetsgrupper, varav en som berör just reseersättningar (§9) och en som handlar om arbetsmiljöfrågor, säger Sandra Lindström, ombudsman på Seko med ansvar för det centrala avtalet.

Läs eller ladda ner uppgörelsen i sin helhet (pdf-fil)

Uppdaterad: