Avtal för bransch Kommunikation klart

Seko har tecknat ett nytt avtal med Almega för området Kommunikation. Avtalet följer märket. Flexpension sätts in from det att man fyllt 18 år, detta är ett av få områden där man får avsättning till pensionen från och med 18 år.

Publicerad:

Avtalet i korthet:

  • År 1 höjs lönerna med 4,1 procent, lägsta lönen höjs med 1350 kronor
  • År 2 höjs lönerna med 3,1 procent, samt 0,2 procent till flexpension. Utrymmet beräknas på månadslönen, dock att den lägsta månadslönen som används vid beräkningen år 2024 ska vara 28 211 kr, inklusive fasta tillägg dagen före revisions­tidpunkten. Även lägstalönen räknas upp med ”knät” år 2.
  • Avsättningen till flexpensionen är därmed uppe i 1,3 procent totalt
     

Parterna har under årets avtalsförhandlingar diskuterat behovet av utveckling av det centrala Branschavtalet Kommunikation utifrån möjligheten att eventuellt kunna enas om att flytta vissa avtalsvillkor från de lokala avtalen till det centrala avtalet. Mot denna bakgrund enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp.

 

Uppdaterad: