Läget i förhandlingarna på statliga området

Avtalsförhandlingarna på det statliga området är nu i gång. Totalt omfattas cirka 280 000 anställda inom samtliga myndigheter, statliga verk och stiftelser. Större medlemsgrupper som är organiserade i Seko finns inom bland annat Kriminalvården, Försvarsmakten, Polisen, SiS, Trafikverket och Arbetsförmedlingen.

Publicerad:

Under de inledande förhandlingstillfällena så har Seko suttit tillsammans med både Saco och samverkansorganisationen OFR/SPO samt enskilt med motparten Arbetsgivarverket för att respektive part ska kunna förtydliga sina avtalskrav.

Arbetet fortsätter nu med att i Sekos förhandlingsdelegation ska arbeta vidare med att se var det finns störst möjlighet att nå framgång med våra yrkanden och hur vi ska gå vidare i förhandlingarna.

– Förutom våra lönekrav, som ligger i linje med LO-förbundens gemensamma yrkanden, så finns det en del andra viktiga frågor vi driver under avtalsförhandlingarna. Det handlar främst om arbetsmiljörelaterade frågor eftersom många av våra medlemmar arbetar i riskfyllda miljöer. Arbetsgivarverket vill också ha möjligheten att helt själva bestämma över lönesättning och arbetstider, vilket vi motsätter oss, säger Helen Thornberg, ombudsman på Seko och ansvarig för det statliga avtalet.

Avtalsdelegationen i Seko kommer att träffas löpande både digitalt och fysiskt på plats fram tills dess förhandlingarna avslutas.

 – Vi har täta träffar både med delegationen och med motparten nu och vår målsättning är att vi ska ha ett nytt avtal på plats när det gamla löper ut den 30 september, säger Helen Thornberg.

Här finns Sekos och Arbetsgivarverkets avtalsyrkanden som överlämnades innan sommaren.

Uppdaterad: