Svenska fackförbund kräver att Belarus släpper fängslade fackliga ledare

Sex svenska fackförbund inom offentlig sektor har skrivit ett brev till den belarusiska ambassadören i Sverige med uppmaning om att Belarus måste frisläppa de belarusiska fackliga ledarna som arresterades i landet nyligen utan ha begått några brott.

Publicerad:

De sex fackförbunden som står bakom uppmaningen är Seko, ST, Visison, Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vårdförbundet.

Brevet är undertecknad av samtliga förbundsordförande och de skriver bland annat: 

"Det inträffade är inget annat än en omotiverad förföljelse av människor som organiserat sig för att arbeta för goda arbetsvillkor. Något den belarusiska staten borde välkomna snarare än bestraffa. Vi beklagar att fackliga och andra demokratiska rättigheter länge har hotats eller lyst med sin frånvaro i Belarus. Dessa intensifierade attacker på fria fackförbund och arbetstagare bidrar dessutom till att försvaga och isolera Belarus från omvärlden. Vi ber er att omedelbart uppmana er regering att frisläppa de arresterande fackliga ledarna och avstå från alla former av våld eller hot mot det belarusiska folket och det belarusiska civilsamhället."

Läs brevet i sin helhet här.

Uppdaterad: